ஊரோடி பற்றி

5 பின்னூட்டங்கள்

 1. ghanavel சொல்லுகின்றார்: - reply

  My dear oorodi:
  Now,I am starting work with elance …. please provide more information about elance.

 2. ghanavel சொல்லுகின்றார்: - reply

  My dear oorodi:
  Now,I am starting work with elance …. please provide more information about elance

 3. ghanavel சொல்லுகின்றார்: - reply

  My dear oorodi:
  Now,I am starting work with elance …. please provide more information about elance….

 4. R.Eswaran சொல்லுகின்றார்: - reply

  ஐயா
  வணக்கம்
  தமிழில் தெரிந்துகொள்ளவும். பணியாற்றவும் விரும்புகிறேன். விளக்கம் கொடுங்கள்

 5. R. Manimaran சொல்லுகின்றார்: - reply

  Hi Oorodi,

  This is the first time I am seeing the tamil version of wordpress and blog website development. I am really enjoying this website when I read in Tamil.

  I have bought two wordpress blog websites few months back but I feel that those need some professional touch and some banner ad postings on monetization aspects.

  Is it possible to help me?

  Looking forward to your response.

  Thanks and regards,

  R. Manimaran