அடொபி

அடொபி நிறுவனம் Brackets என்கின்ற பெயரில் ஒரு புதிய இலவச திறமூல தொகுப்பான் ஒன்றினை உருவாக்கி வருகின்றது. இன்னமும் அல்பா பதிப்பில் இருக்கும் இதனை நீங்களும் தரவிறக்கி பயன்படுத்த முடியும்.

இந்த தொகுப்பானின் சிறப்பம்சம், இது HTML5, CSS3 மற்றும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இனை மட்டும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது என்பதாகும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு: http://brackets.io
தரவிறக்க: https://github.com/adobe/brackets/downloads

14 ஆவணி, 2012

Source Sans Pro – அடொபியிடமிருந்து ஒரு திறமூல எழுத்துரு

எழுத்துரு உருவாக்கங்களிலும், எழுத்துரு தரப்படுத்தலிலும் முன்னணி வகிக்கின்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றான அடொபி நிறுவனம், source sans pro என்கின்ற பெயரில் திறமூல மென்பொருள் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.

திறமூல எழுத்துருவாய் இது வெளியிடப்பட்டிருப்பதனால், புதிதாக எழுத்துரு உருவாக்குபவர்களுக்கும் இது மிகப் பயனுள்ளதாய் இருக்கும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு : http://blogs.adobe.com/typblography/2012/08/source-sans-pro.html
தரவிறக்க : http://sourceforge.net/projects/sourcesans.adobe/files/

7 ஆவணி, 2012

Coding ஏதும் செய்யாமல் இணையத்தளம் உருவாக்க Adobe Muse

இணையத்தளங்கள் உருவாக்குவதற்கான மிகப்பிரபலமான பல மென்பொருள்களை உருவாக்கி வருகின்ற அடொபி நிறுவனம் தனது புதிய மென்பொருளான Muse இனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Muse என்பது இதன் தற்போதய பெயர் என்பதோடு இம்மென்பொருள் பதிப்பு ஒன்றினை அடையும்போது அதற்கான பெயர் தீர்மானிக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Adoeb Muse இணை பயன்படுத்துவதன்மூலம் எவ்விதமான Coding உம் எழுதாமல் ஒருவரால் மிக இலகுவாக ஒரு இணையத்தளம் ஒன்றினை உருவாக்கிவிட முடியும். உங்களுக்கு தேவையான html மற்றும் css கோப்புக்களை இம்மென்பொருள் எழுதித்தருவதோடு jQuery போன்ற javascript framework குகளையும் தனாகவே தேவைக்கேற்ப இணைத்துக்கொள்ளும். மேலதிக வசதிகள் தொடர்பாய் அறிந்து கொள்ள இங்கே பாருங்கள்.

இம்மென்பொருள் அடொபி AIR தொழிநுட்பத்தினை பயன்படுத்தி இயங்கினாலும் லினிக்ஸ் கணினிகளில் இயங்காது.

தரவிறக்கிக்கொள்ளவும், பயன்படுத்திப்பார்க்கவும் இங்கே வாருங்கள்.

16 ஆவணி, 2011