அடொபி எட்ஜ் (Adobe Edge)

போட்டோசொப், பிளாஸ் போன்ற மிகச்சிறந்த மென்பொருள்களை வௌியிடும் அடொபி நிறுவனம் Edge என்கின்ற பெயரில் புதியதொரு மென்பொருளினை Labs இனூடாக வௌியிட்டுள்ளது. இம்மென்பொருளினை பயன்படுத்தி உங்களால் இணையத்தளங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய அனிமேசன்களை HTML5, CSS3 மற்றும் ஜாவாஸ்கிரிப்ற் இனை பயன்படுத்தி இலகுவாக உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும்.

இம்மென்பொருளில் உள்ள சில வசதிகள்.
1. மிக இலகுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய User Interface. நீங்கள் ஒரு பிளாஸ் பாவனையாளரெனின் உங்களுக்கு இது புதிதாய் தெரியாது.
2. அடொபி நிறுவனத்தின் மற்றைய மென்பொருள்களோடு நன்கு இணைந்து வேலைசெய்வது.
3. இலகுவாக அனிமேஸன்களை பிளாஸ் மென்பொருள் போல் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். 25 easing effects இந்த preview 1 பதிப்பில் உள்ளன.

மேலும் தகவல்களுக்கும் தரவிறக்கிக்கொள்ளவும் இங்கே வாருங்கள்.

குறிப்பு: இம்மென்பொருளினை உங்கள் கணினியில் நிறுவிக்கொள்ள உங்களிடம் ஆகக்குறைந்தது வின்டோஸ் விஸ்ரா அல்லது மக் பதிப்பு 10.6 இருக்க வேண்டும்.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை