அடொபி

Useful Movieclips

நீங்கள் ஒரு பிளாஸ் பாவனையாளராக இருந்தால் உங்களுக்குத்தான் இந்த பதிவு. பிளாஸ் மென்பொருளில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் மூவிகிளிப். நான் பொதுவாக பின்னர் எனக்கு பயன்படக்கூடும் என நினைக்கின்ற அனிமேசன்களை உடனே மூவிகிளிப்களாக மாற்றி சேமித்து வைப்பது வழக்கம். இப்போது உங்களுக்காக அவற்றில் ஒன்று.

[download#6#image]

19 ஐப்பசி, 2007

தமிழையும் பாவிக்கலாம்

சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் அடொப் அப்பலோ பற்றி எழுதிய பதிவொன்றில் நண்பர் ஒருவர் பின்னூட்டமாக அடொப் flex பற்றியும் குறிப்பிட்டு அதில் தமிழினை பயன்படுத்த முடியவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். நான் நீண்ட நாட்களாகவே Adobe Flex இனை பயன்படுத்தி வந்தாலும் தமிழை (Unicode) ஒருபோதும் பயன்படுத்தி பார்க்காமையினால் என்னால் எக்கருத்தும் தெரிவிகக இயலவில்லை.

ஆனால் தமிழை பயன்டுத்துவதில் (அல்லது Unicode இல் உள்ளடங்கும் எந்த ஒரு மொழியினையும் பயன்படுத்துவதில்) எனக்கு எந்த ஒரு சிக்கலும் ஏற்படவில்லை. திரைவெட்டுகளை பாருங்கள்.

அனேகமாக நண்பரின் பிரச்சனை இதுவாக தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் நண்பர் மேலும் விளக்கமாக பின்னூட்டமொன்றினை இட்டால் என்னால் முடிந்தளவு பதிலளிக்க தயாராயுள்ளேன். (நண்பருக்கு மட்டுமல்ல ஏனையோருக்கும்தான்….)

30 பங்குனி, 2007

Adobe Flash CS3 Professional

நேற்று அடொப் நிறுவனம் தனது flash CS3 professional மென்பொருள் வெளியீடு சம்பந்தமான உத்தியோக பூர்வ அறிவிப்பினை வெளியிட்டது. flash என்றால் என்ன அதனை பயன்டுத்தி என்ன செய்ய முடியும் என்ற விடயங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். எனவே இங்கு இந்த CS 3 இல் வரப்போகும் முக்கிய வசதிகளை மட்டும் குறிப்பிடுகின்றேன்.

Adobe Photoshop மற்றும் Illustrator உடன் மிகுந்த ஒத்திசைவு.
இதன் மூலம் இம்மென்பொருள்களில் தயாரிக்கபடும் வெளியீடுகளை (psd,ai) நேரடியாக flash இனுள் உள்ளீடு செய்துகொண்டு பயன்படுத்த முடியும். உள்ளீடு செய்யும்போது அவற்றின் layer மற்றும் structure என்பன மாற்றமடையாமல் உள்ளீடு செய்யப்படுவதால் இலகுவாக எமக்கு தேவையான விதத்தில் அவற்றை கையாள முடியும்.

Convert animation to AS 3.0
நாங்கள் சாதாரணமாக செய்கின்ற animation களை இலகுவாக ActionScript 3.0 நிரல்களாக எழுதி பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதன்மூலம் ஒரே அனிமேசனை பல வேறு வேறு object களுக்கு கொடுக்க முடியும்.

Action Script 3.0
இவ்வளவு காலமும் Action Script 2.0 ஆக இருந்த இது இப்போது மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்டு ActionScript 3.0 ஆக இந்த பதிப்பில் வெளிவந்துள்ளது. (உங்களுக்கு ActionScript 1.0 மற்றும் Action Script 2.0 இற்கு இடையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மறந்திருக்காது என்று நினைக்கின்றேன்)

ActionScript debugger
இந்த புதிய வசதி இலகுவாக எங்கள் நிரல்களை எழுத உதவிடும்.

புதிய வரையும் கருவிகள்
அடொப் நிறுவனத்துடன் இணைந்தவுடனேயே எதிர்பார்க்கப்பட்ட வசதி இது. இதன்மூலம் ஒரு சிறந்த Graphic editor இல் வேலை செய்வது போல இதிலும் வேலை செய்ய முடியும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட AS3 components
மிக இலகுவாக மாற்றியமைக்க கூடியவையும் அளவு குறைந்தனவுமான component கள் இப்பதிப்பில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Advance QuickTime export
இதன்மூலம் எமது swf கோப்பு ஒன்றினை இலகுவாக மிகுந்த வசதிகளுடன் QuickTime கோப்பாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.

இதைவிட அடொப் நிறுவனம் தனது முந்தைய மென்பொருள்களில் பயன்படுத்திய GUI இனையே இப்போது flash மென்பொருளிற்கும் பயன்படுத்தியுள்ளது. இது பலவழிகளில் இலகுத்தன்மையை கொண்டு வந்துள்ளது.

இதைவிட மேலும் பல புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அறிந்தால் பின்னூட்டத்தில் தெரிவியுங்கள்.

27 பங்குனி, 2007