ஐபோன் இணைய உலாவி

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஐபோன் கணினிகள் கொண்டிருக்கின்ற வசதிகளை கொண்ட safari இணைய உலாவியை கொண்டிருக்கு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்னென்ன வசதிகளை கொண்டிருக்கும் என Macrumors வரிசைப்படுத்தி உள்ளது. அத்தோடு அது என்ன விதமான மட்டுப்பாடுகளை கொண்டிருக்கும் எனவும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மட்டுப்பாடுகளை மட்டும் கீழே பாருங்கள்.

  • 10MB max html size for web page
  • Javascript limited to 5 seconds run time
  • Javascript allocations limited to 10MB
  • 8 documents maximum loaded on the iPhone due to page view limitations
  • Quicktime used for audio and video

மேலதிக தகவல்களுக்கு இங்கே வாருங்கள்.

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை