ஐபோன் வெளியாகிறது

அறிவிக்கப்பட்டு நீண்டகாலமாக வருகிறது வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டுவந்த ஐபோன் வருகின்ற 29 ஆம் திகதி பாவனைக்கு வருகின்றது என்று உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (BBC News)

ஐபோன் பற்றிய எனது ஏனைய பதிவுகள்.

http://oorodi.blogspot.com/2007/01/f.html

http://oorodi.blogspot.com/2007/02/iphone.html

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை