ஐபோன் உச்சத்தில்…

2007ம் ஆண்டிற்கான “PC Magazine” சர்வேயில் 10 இற்கு 9.1 புள்ளிகள் பெற்று ஐபோன் (iPhone) முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது. எந்த ஒரு வகையினை சார்ந்த கைப்பேசியும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இப்படியான ஒரு புள்ளியினை பெற்றிருக்கவில்லை. ஐபோன் குறிப்பாக அனைவரும் எதிர்பார்த்த பாட்டு மற்றும் வீடியோ வசதிகளுக்கு 9.6 புள்ளிகளையும், பேச்சு தெளிவிற்கு 8.2 புள்ளியும் (இது சராசரியை விட அதிகமாகும்), கவரேஜ் இற்கு 8.2 புள்ளியும் பெற்றுள்ளது. பொதுவாக இந்த சர்வேயில் பங்குபற்றியவர்கள் அனைவரும் இந்த கைப்பேசியை தாங்கள் காதலிப்பதாகவே தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை