இலகுவாக Mockupகளை வரைதல்

நேற்றைய எனது mockup வரைந்து பணத்தினை வெல்லும் போட்டி பற்றிய விபரத்தில் உங்களை ஒரு mockup வரைந்து அனுப்புமாறு கேட்டிருந்தேன்.

இப்பதிவில் அவ்வாறு இலகுவாக Mockup களை வரைந்து கொள்ள உதவும் மென்பொருள்கள், சேவைகளை பார்ப்போம்.

1. PENCIL PROJECT
இலகுவாக மொக்அப் களை வரைந்துகொள்ள உதவும் ஒரு firefox addone இதுவாகும். உங்கள் firefox உலாவியில் நிறுவிக்கொண்டு உடனேயே வரைய ஆரம்பிக்கலாம்.

2. Mockflow
இங்கு ஒரு கணக்கினை உருவாக்கிக்கொண்டு இணையத்தளதிலேயே வரைந்து கொள்ளலாம். விரும்பினால் desktop application இனை நிறுவிக்கொண்டு அதனையும் பயன்படுத்தலாம். இலவச கணக்கு போதுமானது.

3. Mocking Bird
இங்கும் ஒரு கணக்கொன்றினை உருவாக்கிக்கொண்டீர்களானால், இணையத்தளத்திலேயே வரைந்து கொள்ள முடியும். இலவச கணக்கு உண்டு.

இவற்றைவிடவும் நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் போட்டோசொப்பையோ அல்லது பவர்பொயின்றையோகூட பயன்படுத்த முடியும்.

குறிச்சொற்கள்: ,

2 பின்னூட்டங்கள்

 1. மதுவதனன் மௌ. சொல்லுகின்றார்: - reply

  PENCIL PROJECT பயர்பாக்ஸின் புதிய பதிப்புக்கு இன்னும் இல்லை என்று சொல்கிறது.

  • பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

   Google Code இலிருந்து பதிப்பு 1.3 இனை பெற்றீர்களானால் 4-7 வரையான பதிப்புகளுக்கு வேலை செய்யும்.

   8 beta அல்லது 9 alpha இல் இருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது.