உங்கள் தேடல் முடிவுகளை ஒப்பிட


நேற்று இணையத்தளங்களை சுத்தி வரேக்க இந்த இணையத்தை கண்டுபிடிச்சன். இந்த தேடுபொறியில நீங்கள் ஏதாவது சொல்லை உள்ளி்ட்டு தேடினா அது Google, msn, yahoo மூன்று தேடுபொறியில கிடைக்கிற முதல் 50 முடிவுகளையும் ஒப்பிட்டு சொல்லும். இப்ப இது text மற்றும் Image தேடல்களை மட்டும் தான் ஒப்பிடுது. போகப்போக இன்னும் வசதிகள் வருமெண்டும் சொல்லுகினம். நீங்களும் ஒருக்கா போய் பாருங்கோவன்.

பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு பின்னூட்டம் போட்டு விடுங்கோ.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை