பொழுது போகேல்லையா.. வாங்க

பெரிசா பொழுது போகேல்லையா?? எதாவது வித்தியாசமா செய்யவேணும் போல இருக்கா? வாங்க வித்தியாசமா கேள்விகள் கேக்கலாம்.

இந்த இணையத்தளத்தில உங்களுக்கு விரும்பின கேள்விகளை கேட்டு வித்தியாசமான பதில்களை பெறலாம். கீழ உதாரணத்திற்கு ஒரு கேள்வியும் அதுக்கு வந்திருந்த முதல் இரண்டு பதிலும்.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை