இலகுவாக இணையத்தளங்களை உருவாக்க Leeflets

நிலையான இணையத்தளங்களை வடிவமைப்பவர்கள் பொதுவாக HTML மற்றும் CSS மொழியினைக் கொண்டு இணையத்தளங்களை வடிவமைத்து வழங்கியினுள் தரவேற்றிக் கொள்ளுவார்கள். இதில் பொதுவாக ஏற்படுகின்ற சிக்கல், அதில் இருக்கும் உள்ளடக்கத்தை மாற்றுவதென்றால், மீளவும் அந்த HTML கோப்புக்களை முழுவதுமாக தொகுத்து தரவேற்றிக் கொள்ளல் வேண்டும்.

இதனால் பொதுவாக நிலையான இணையத்தளங்களை வடிவமைக்கின்ற போது நான் பல திறமூல இணைய மென்பொருள்களை பயன்படுத்துவதுண்டு. இப்படியானதொன்றுதான் புதிதாக வெளிவந்திருக்கும் Leeflets.

leeflets-logo

Leeflets தரவுத்தளம் ஒன்றினை பயன்படுத்துவதில்லையாகையால், மிகவேகமாக இயங்கக்கூடியதென்பதோடு தளத்தின் பாதுகாப்பு பற்றியும் நீங்கள் பெரிதாய் கவலைப்படத்தேவையில்லை. இலகுவாக வார்ப்புருக்களை உருவாக்கிக் கொள்ள முடிவதும் இதன் சிறப்பாகும்.

leeflets-edit

குறிச்சொற்கள்:

1 பின்னூட்டம்

  1. Jotheswaran சொல்லுகின்றார்: - reply

    i need templates and sample pictures