இதேன் இங்க இருக்கு

இதில நான் ஒண்டும் சொல்லுறதுக்கில்ல. படத்தை பாத்திட்டு நீங்களே சொல்லுங்க.

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை