கார் விபத்துகளை தடுக்க புதிய சீற்பெல்ற்.

விபத்துகளின் போது உயிரிழப்புகள் மற்றும் அங்க பாதிப்புகளை தடுக்கிறதுக்கு சீற்பெல்ற் இருக்குது. ஆனா விபத்தையே தடுக்கக்கூடிய வகையில ஒரு சீற்பெல்ற் வந்திருக்கு பாருங்கோ.குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை