லால் மொழி

புதிய விடயங்களை தேடி அறிவதில் என்னைப்போன்ற இளைஞர்களுக்கு???? எப்போதும் அலாதிப்பிரியம் இருப்பதை நான் கண்டிருக்கின்றேன். லால் என்ற மொழியைப்பற்றி மிக அண்மையில் தான் அறிந்தாலும் அதனைப்பற்றி நான் அறிந்தவற்றை இங்கு பதிகின்றேன்.

லால் என அழைக்கப்படும் இம்மொழி இன்னமும் வளர்ச்சியடையாத மொழியாகவே காணப்படுகின்றது. (இம்மொழி விரைவில் அழிந்துவிடும் என்பதே என் எண்ணம்). 2000 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இன்னமும் 749 தனி நபர்களே இம்மொழி பேசுபவர்களாக இருந்தார்கள். மத்திய ஆபிரிக்காவின் சாட்(Chad) நாட்டின் மொயன் சாரி நிர்வாகப்பிரிவிலுள்ள கோரி(Gori) தம்ரார்(Damtar) மற்றும் மெயிலா(Mailao) ஆகிய மூன்று கிராமங்களில் மட்டுமே இம்மொழி பேசப்படுகின்றது. இம்மொழிக்கென்று தனியான வரிவடிவம் ஏதும் கிடையாது.

இம்மொழி முதன் முறையாக 1977ம் ஆண்டுதான் பஸ்கால் பொயெல்டியூ(Pascal Boyeldieu) என்பவரூடாக மொழியியலாளர்களின் கவனத்திறகு வந்தது.
இம்மொழி பேசுகின்ற மக்கள் அனைவரும் முஸ்லீம்களாக இருக்கின்ற போதும் 20ம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பாதி வரை அவர்கள் பாரம்பரியமான யோண்டோ(Yondo) மொழியினையே பின்பற்றி வந்திருக்கின்றார்கள்.
லால் மொழிக்குடும்பத்தில் எஞ்சியிருக்கும் இவ் லால் மொழி சாட் நாட்டுச் சட்டப்படி தேசிய மொழியாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதனால் இம்மொழியின் வளர்ச்சிக்கு இதனால் எப்பயனுமில்லை.

பஸ்கால் பொயெல்டியூ என்பவரின் கருத்துகள் எல்லாம் உண்மையென நிரூபிக்கப்பட்டால், மொழியியல் ரீதியாக மத்திய ஆபிரிக்க மொழிகளின் எஞ்சியிருக்கும் ஒரே மொழி இதுவாகத்தான் இருக்கும்.

இம்மொழியில் இதுவரை அறியப்பட்ட எண்கள் ஒன்று, இரண்டு மற்றும் நான்கு மட்டுமே. இருந்தாலும் இப்போது விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடி செய்து வரும் இம்மொழி பேசும் மக்கள் முற்காலத்தில் செம்மறியாடு வளர்ப்பவர்களாக இருந்தமையால் மேலும் எண்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது என் எண்ணம்.

குறிச்சொற்கள்:

2 பின்னூட்டங்கள்

  1. Mayooresan சொல்லுகின்றார்: - reply

    தகவலுக்கு நன்றி நண்பா!
    தமிழிற்கு இன்னிலை வராதென்று நம்புவோம்.

  2. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

    அணிலாய் என்றாலும் இருக்கிறோம் தானே நண்பா