நண்பரின் திருமணம்

வாழ்த்துச்சொல்லுங்கள். நன்று வாழ.

குறிச்சொற்கள்:

4 பின்னூட்டங்கள்

 1. G Gowtham சொல்லுகின்றார்: - reply

  தோழரும் தோழியும்
  வாழ வாழ்த்துக்கள்!

 2. G Gowtham சொல்லுகின்றார்: - reply

  தோழரும் தோழியும்
  வாழ வாழ்த்துக்கள்!

 3. விகரன் சொல்லுகின்றார்: - reply

  நண்பனின் திருமண வாழ்வு சிறப்புடன் அமைய வாழ்த்துக்கள்

 4. விகரன் சொல்லுகின்றார்: - reply

  நண்பனின் திருமண வாழ்வு சிறப்புடன் அமைய வாழ்த்துக்கள்