கூகிள் றீடர்

கூகிள் நிறுவனம் தவறுதலாக தனது கூகிள் றீடர் சம்பந்தமான சில தகவல்களை கூகிள் வீடியோவில் வெளியிட்டுவிட்டது. பொதுவாகவே கூகிள் தனது உள்விடயங்கள் வெளியிடப்படுவதை விரும்புவதில்லை. அந்த தகவல்கள் உங்களுக்காக.

  • Google Reader uses 10 TB for storing all the raw data
  • Google Reader crawls 8 million feeds
  • The rate of user growth = the rate of growth for the number of feeds
  • Search requires a lot of computational resources. Google Reader uses two indexes for search: a big tree updated twice a day (150 machines, 600 million documents) and 40 small trees for recent posts, updated every 5 minutes (40 machines, 40 million documents)
  • Some upcoming features are also mentioned in the video: internationalization, feed recommendations, and accepting pings sent to Google Blog Search
குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை