அனைவருக்கும் மடிக்கணினி

அனைவருக்கும் மடிக்கணினி என்ற கருப்பொருளின் கீழ் சுவிற்சிலாந்தை சேர்ந்த Medison என்கின்ற நிறுவனம் Medison Celebrity என்கின்ற மடிக்கணினியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றது. இதன் விலை 150 அமெரிக்க டொலர்கள் மட்டுமே. இதில் இயங்கு தளமாக லினிக்ஸ் பயன்படுத்தப் பட்டிருப்பதுடன் office மற்றும் multimedia மென்பொருள்கள் நிறுவப்பட்டே விற்பனைக்கு வருகின்றது.

இதன் பிரதான விடயங்கள் வருமாறு

  • Intel® Celeron 1.5 GHz CPU
  • 14″ Widescreen X-bright LCD
  • 256 MB Ram memory
  • 40 GB Hard Drive
  • 802.11g Wireless LAN
  • Optimized Linux operating system
  • Pre-installed office and multimedia applications

மேலதிக விடயங்களுக்கு அவர்களின் இணையத்தளத்தை பாருங்கள்.

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை