கணினி

கணினி தொடர்பான பதிவுகள்

கதைக்கும் கடதாசி

மத்திய சுவீடன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதியவகையான டிஜிடல் கடதாசியினை உருவாக்கி உள்ளார்கள். இவை தாங்களே பேசக்கூடியவை. இவற்றில் நீங்கள் தொடுவதன் மூலம் அவற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளவை (அச்சிடப்பட்டுள்ளவை) ஒலியாக எமக்கு கேட்கும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு பிபிசி இணையத்தின் இப்பக்கத்தை பாருங்கள்.

6 ஆனி, 2007

கணினிகள்

நாங்கள் எல்லோரும் கணினி பயன்படுத்துபவர்கள். ஆனால் இப்படியான வடிவங்களில் கணினிகளை கண்டிருக்க மாட்டோம். பார்த்துவிட்டு உங்கள் கணினிகளையும் மாற்றி பாருங்களேன்.

28 பங்குனி, 2007

புதிய வகை Flash Memory

வழமையாக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற flash memoryகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்ளளவை கொண்டவை (256mb, 512mb). இதனால் எங்கள் தேவைகள் அதிகரிக்கின்ற போது ஒன்று நாங்கள் இரண்டு மூன்று memory களை வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது பழையதை வைத்துவி்ட்டு ஒரு புதிய கொள்ளளவு கூடிய flash memory இனை வாங்க வேண்டும் (நான்கூட முதலில் வைத்திருந்த flash memory 64 Mb கொள்ளளவம் உடையது(2002) பின்னர் 256, 512 என வளர்ந்து இப்போது 2Gb (2006 september) இல் வந்து நிற்கின்றது. பழையவைகள் அனேகமான நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படாது கிடக்கின்றன).

இந்த பிரச்சனைகளின் தீர்வாக வந்திருக்கின்றது இந்த புதிய flash memory. இதில் ஒரு male connector மற்றும் ஒரு female connector உண்டு. male connector இனை கணினியுடன் இணைக்கலாம். மேலதிக கொள்ளளவம் தேவை எனின் இன்னுமொரு memory இன் male connector இனை முன்னயதன் female connector உடன் இணைத்துவிட்டால் சரி. தேவையான கொள்ளளவம் கிடைத்துவிடும்.


ஆனால் ஒரு 300Mb கொள்ளளவம் உள்ள கோப்பினை கொண்டு செல்ல இரண்டு 256Mb கொள்ளளவம் கொண்ட memory களை இணைத்தால் அது சரிப்படுமா எனத்தெரியவில்லை. ஆனால் அதற்கு மென்பொருட்கள் உண்டு.

13 தை, 2007