தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் – ௨௦௧௧

துன்பங்கள் மறைந்து இன்பங்கள் பெருக வலைப்பதிவர்கள் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் ஊரோடியின் மனங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.

அன்புடன் ஊரோடி பகீ

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை