2006 இன் சிறந்த புகைப்படங்கள்

பிருத்தானிய ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் (BBC) 2006 இன் சிறந்த புகைப்படங்களை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. நீங்கள் இப்புகைப்படங்களை BBC இணையத்தளத்திலும் காணமுடியும். அங்கு பார்க்காதவர்களுக்காக கீழே. (படத்தில் சொடுக்கி பெரிதாக்கி பாருங்கள்)குறிச்சொற்கள்: , ,

10 பின்னூட்டங்கள்

 1. மஞ்சூர் ராசா சொல்லுகின்றார்: - reply

  புகைப்படங்களுக்கு நன்றி

 2. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  எனக்கு ஜோர்ச் புஸ் படம் தான் பிடித்தது. இதை விடக் கோமாளித் தனமாக அவரை எடுக்கமுடியாது.
  இப்போ பிரச்சனையில்லாமல் திறக்கிறது.
  யோகன் பாரிஸ்

 3. செல்லி சொல்லுகின்றார்: - reply

  புகைப்படங்கள் மிகவும் அருமை. புகைப்படக் கலையின் திறமையை ஒவ்வொரு ப்டங்களிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.
  நன்றி

 4. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  பொதுவாகவே மடல்களில் வருவது போல் இங்குள்ள புஷ் புகைப்படமும் ஏதும் ஏமாற்றுவேலை இல்லையே?! 🙂

 5. மஞ்சூர் ராசா சொல்லுகின்றார்: - reply

  புகைப்படங்களுக்கு நன்றி

 6. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  எனக்கு ஜோர்ச் புஸ் படம் தான் பிடித்தது. இதை விடக் கோமாளித் தனமாக அவரை எடுக்கமுடியாது.
  இப்போ பிரச்சனையில்லாமல் திறக்கிறது.
  யோகன் பாரிஸ்

 7. செல்லி சொல்லுகின்றார்: - reply

  புகைப்படங்கள் மிகவும் அருமை. புகைப்படக் கலையின் திறமையை ஒவ்வொரு ப்டங்களிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது.
  நன்றி

 8. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  பொதுவாகவே மடல்களில் வருவது போல் இங்குள்ள புஷ் புகைப்படமும் ஏதும் ஏமாற்றுவேலை இல்லையே?! 🙂

 9. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  மஞ்சூர் ராசா, யோகன் அண்ணா, செல்லி, பொன்ஸ் வருகைக்கும் பின்னூட்டங்களுக்கும் நன்றி.

  இவை bbc தளத்தால் வெளியிடப்பட்டவை. எந்த ஏமாற்று வேலையும் இல்லை.

 10. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  மஞ்சூர் ராசா, யோகன் அண்ணா, செல்லி, பொன்ஸ் வருகைக்கும் பின்னூட்டங்களுக்கும் நன்றி.

  இவை bbc தளத்தால் வெளியிடப்பட்டவை. எந்த ஏமாற்று வேலையும் இல்லை.