மென்பொருள்

எனக்கு பிடித்தமான மென்பொருள்கள் 10

ஒவ்வொரு இயங்குதளத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வதற்கு பல மென்பொருள்கள் இருக்கக்கூடும். அவற்றிலிருந்து எமக்கு வசதியான எம்மால் இலகுவாக கையாளக்கூடிய மென்பொருள்களை கண்டறிவதென்பது நிச்சயமாக மிகவும் கடினமான ஒரு வேலையாகும்.

இங்கே நான் எனக்கு பிடித்த, தினமும் பயன்படுத்தும் மென்பொருட்களை வகைப்படுத்தி உள்ளேன். நான் மக் மற்றும் உபுந்து இயங்குதளங்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவதால் இவற்றில் அனேக மென்பொருகள் மக் இயங்கு தளத்திற்குரியவை. ஒன்று அனைத்து இயங்குதளத்திற்கும் பொதுவானது. இன்னுமொன்று மக் மற்றும் வின்டோஸில் இயல்பாக வேலைசெய்யக்கூடியது. பல இலவசமானவை. சில வணிகரீதியான மென்பொருள்கள்.

1. Alfred
மக் இயங்குதளம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அனேகமாக இருக்கும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று டொக் வேகமாக நிரம்பிவிடுவது. இதனால் அவர்களுக்கு ஒரு மென்பொருள் தொடக்கி ஒன்று இருப்பது அவசியமாகின்றது. Alfred இதற்கு சிறப்பான ஒரு மென்பொருளாகும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

2. Colloquy
நீங்கள் ஒரு IRC பாவனையாளர் எனில் உங்களிடம் கட்டாயம் இருக்கவேண்டிய மென்பொருள் இதுவாகும். மிக இலகுவான அழகிய பயனாளர் முகப்பு மற்றும் விரைவான செயல்திறன் மிக்க IRC client இதுவாகும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

3. Evernote
உங்களின் நினைவகம் இது என்று சொல்லுமளவிற்கு சிறப்பானதொரு மென்பொருள் இதுவாகும். நீங்கள் வாசித்தவற்றை அவ்வாறே சேமித்து வைக்கவும், ஏனையவர்களுடன் பகிரவும் இலகுவான ஒரு மென்பொருள் இதுவாகும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக், வின்டோஸ், அனேக மொமைல் இயங்குதளங்கள் மற்றும் இணையமூடாக.

4. NetNewsWire
எனக்கு மிகப்பிடித்த சுளுளு உடநைவெ இதுவாகும். இதைப்போல சிறந்த ஒரு சுளுளு உடநைவெ இனை நான் எந்த இணையத்தளத்திலும் பயன்படுத்தியதில்லை. இலகுவான அழகிய பயனர் முகப்பு மற்றும் புழழபடந சுநயனநச உடன் இணைத்துக்கொள்ளும் வசதி என்பன இதனை நீங்கள் கட்டாயம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியதன் தேவையை உணர்த்தும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

5. Miro
இலகுவாக இலவசமாக Podcast களை தரவிறக்கி பார்க்க சிறப்பான ஒரு மென்பொருள் இதுவாகும். ரொறன்ற் கோப்புகளை தரவிறக்கும் வசதியும் உண்டு. இணையமூடாக உங்கள் தொலைக்காட்சி இந்த மென்பொருள்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக், லினிக்ஸ் மற்றும் வின்டோஸ்

6. Sequential
நீங்கள் கணினியில் படக்கதை வாசிப்பவராக இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டாயம் தேவையான மென்பொருள் இதுவாகும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

7. Skitch
அழகான திரைவெட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்ளவும், அவற்றில் இலகுவாக குறிப்புக்களை செய்துகொள்ளவும் பயன்படும் அழகிய மென்பொருள் இதுவாகும்.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

8. Sparrow
மிக அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு மின்னஞ்சல் மென்பொருள் இதுவாகும். நீங்கள் ஒரு ஜிமெயில் பயனாளர் ஆயின், மிக அழகான இலகுவான இம்மென்பொருள் உங்களிடம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய ஒன்று.

விலை : இலவசம்
இயங்குதளம் : மக்

9. Tweetie
நீங்கள் ஒரு ருவிற்றர் பாவனையாளர் எனின், இம்மென்பொருளை நீங்கள் ஒருமுறை கட்டாயம் பயன்படுத்தி பார்க்க வேண்டும்.

விலை : இலவச பதிப்பும் உண்டு (இது ருவிற்றர் நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டு விட்டதால், விரைவில் பூரணமாக இலவசமாகும்).
இயங்குதளம் : மக்.

10. Espresso
நீங்கள் ஒரு இணையத்தள பாவனையாளர் ஆயின் உங்களிடம் நிச்சயம் இருக்க வேண்டிய மென்பொருள் இது. ஏராளமான வசதிகள் இவ்வழகிய மென்பொருளில் நிறைந்திருக்கின்றன.

விலை : ரூ 9500.00
இயங்குதளம் : மக்

24 கார்த்திகை, 2010

Boks இனை பயன்படுத்தி அழகிய இணையத்தளம் ஒன்றை உருவாக்குவோம்.

இணையத்தளம் ஒன்றினை உருவாக்குவது மிகமிக இலகுவான ஒன்றாக இந்நாட்களில் மாறியுள்ளது. Dreamweaver போன்ற மென்பொருட்கள் கொண்டு உங்கள் கற்பனைத்திறத்திற்கேற்ப இலகுவாக இணையத்தளங்களை வடிவமைத்துக்கொள்ள முடியும்.

இப்பதிவு அவ்வாறாக ஒரு இணையத்தளத்தினை உருவாக்குவது பற்றியது அல்ல. இப்பதிவில் நாங்கள் எமக்குத்தெரிந்த HTML மற்றும் CSS அறிவினை கொண்டும் ஒரு Grid Layout இனையும் கொண்டும் இலகுவாக ஒரு இணையத்தளத்தை உருவாக்குவது பற்றி பார்க்கப்போகின்றறோம். இதன்மூலம் இம்மொழிகளில் உங்கள் அறிவினை உங்களால் வளர்த்துக்கொள்ள முடிவதோடு தவறுகளை கண்டுபடித்து திருத்துகின்ற ஆற்றலும் வாய்க்கின்றது.

இதற்காக நாங்கள் இரண்டு மென்பொருள்களை பயன்படுத்தப்போகின்றோம்.

1. Boks – இம்மென்பொருளை முன்னர் நான் ஒரு பதிவில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றேன். பார்த்து தரவிற்க்கி கொள்ளுங்கள்.

2. உங்களுக்கு விரும்பிய Code editor. வின்டோஸ் இயங்குதளம் பயன்படுத்துவோருக்கு நான் பிரேரிப்பது Notepad++ இனை. இலவசமானதும் சிறந்ததுமான ஒரு மென்பொருள் இதுவாகும். மக் இயங்குதளம் பயன்படுத்துபவர்கள் Coda அல்லது Espresso பயன்படுத்தலாம்.

இவ்விரு மென்பொருள்களும் இன்னமும் உங்கள் கணினியில் இல்லாவிடின் தரவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.

ஒரு இணையத்தளத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்னர், அது எவ்வாறு அமையப்போகின்றது என பருமட்டான ஒரு படத்தினை வரைந்து கொள்ளுதல் எப்பொழுதும் பயன்பதும். ஒரு கடதாசியிலோ அல்லது கணினியிலோ கூட நீங்கள் இதனை வரைந்து பார்த்துக்கொள்ள முடியும். நாங்கள் உருவாக்கப்போகின்ற வடிவமைப்பை கீழே பாருங்கள்.

நீங்கள் விரும்பினால் நிறங்கள், எழுத்துருக்கள், எழுத்துருக்களின் அளவுகள் என்பவற்றையும் முன்னரே குறித்துக்கொண்டால் இன்னமும் இலகுவாக இருக்கும்.

இப்பொழுது எங்கள் Boks இனை பயன்படுத்தி இந்த வடிவமைப்பிற்கு அடிப்படையான Layout இனை உருவாக்கி எடுத்துக்கொள்ளுவோம்.

இதற்கு நாங்கள் Boks மென்பொருளை திறந்து 12 நிரல் உடையதான ஒரு அடிப்படை Grid இனை கீழே காட்டியது போல உருவாக்கிகொள்ளுவோம்.

இப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் Layout இனை கீழ்காட்டியது போல வரைந்துகொள்ளுவோம்.

இப்பொழுது நீங்கள் உண்மையில் உங்கள் இணையத்தளத்துக்கு வேண்டியதான அடிப்படை HTML மற்றும் CSS நிரல்களை உருவாக்கிக்கொண்டு விட்டீர்கள். Export button இனை அழுத்தி அவற்றை உங்களுக்கு விரும்பிய இடத்தில் சேமித்துக்கொள்ளுங்கள். சேமிக்கும்போது கீழ்வருவனவற்றை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.

சேமிக்கப்பட்ட உங்கள் கோப்புறையில் பின்வரும் கோப்புகள் காணப்படும்.

இவற்றில் நாங்கள் output.html மற்றும் screen.css ஆகிய இரு கோப்புகளை மட்டும் மேம்படுத்துவதனூடாக ஒரு அழகிய இணையத்தளத்தை உருவாக்கிக்கொள்ள போகின்றோம். அதனை அடுத்த பதிவில் காண்போம்.

15 கார்த்திகை, 2010

நான் பயன்படுத்தும் AIR மென்பொருட்கள்.

Adobe Integrated Runtime (AIR) என்பது அடொபி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்ட்ட ஒரு Runtime ஆகும். இத்தொழிநுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் மென்பொருள்கள் அனைத்து இயங்குதளத்திலும் இயங்க வல்லன. ஆனால் அதற்கு AIR Runtime அக்கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு வகையில் இது JAVA போன்றது. ஆனால் மென்பொருளை உருவாக்க நீங்கள் பல மொழிகளை பயன்படுத்த முடியும் (HTML ஐக் கூட பயன்படுத்த முடியும்)

இப்படியான பல மென்பொருள்களை பல்வேறு தேவைகளுக்கும் நான் பலகாலமாக பயன்படுத்தி வருகின்றேன். அவற்றில் சிலவற்றினை இங்கே வரிசைப்படுத்தி உள்ளேன். தரவிறக்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பயனளிக்கக் கூடும். அனைத்தும் இலவசமானவை.

Adobe Kuler
உங்களுக்கு தேவையான நிறங்களை இலகுவாக தேடிக்கண்டுபிடித்துக்கொள்ளவும், நீங்கள் உருவாக்கிய நிறங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் இது ஒரு சிறந்த மென்பொருளாகும். இது இயங்க இணைய இணைப்பு அவசியமானது.

தரவிறக்க

Contrast-A
நிறங்களை இலகுவாக கண்டுகொள்ளவும் உருவாக்கிக்கொள்ளவும் உதவும் இன்னுமொரு மென்பொருள் இதுவாகும். நீங்கள் ஒரு இணைய வடிவமைப்பாளராயின் உங்களிடம் கட்டாயம் இருக்கவேண்டிய ஒன்று.

தரவிறக்க

Boks
இணையத்தளங்கள் வடிவமைப்பவர்கள், கடினமான லேஅவுட்களை இலகுவாக CSS இனை கொண்டு உருவாக்கிக்கொள்ள இம்மென்பொருள் பயன்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு இம்மென்பொருளை பற்றி முன்னர் எழுதிய பதிவினை பாருங்கள்.

தரவிறக்க

Pixus
உங்கள் கணினித்திரைக்கான அடிமட்டம் இது. கணினித்திரையில் இருப்பவற்றின் நீள அகலங்களை இலகுவாய் இம்மென்பொருளை கொண்டு அளந்துகொள்ள முடியும். ஒரு இணையத்தள வடிவமைப்பாளரிடம் கட்டாயம் இருக்கவேண்டிய மென்பொருள் இது.

தரவிறக்க

Livebrush lite
மிக அழகான வெக்ரர் கிரபிக்ஸ்களை உருவாக்கிக்கொள்ள பயன்படும் மென்பொருள் இதுவாகும். மிக அழகான பின்னணிகளை உருவாக்கிக்கொள்ள இது பயன்படும். சிறுவர்களாலும் இதனை இலகுவாக பயன்படுத்த முடியும் என்பதால் கட்டாயம் பயன்படுத்தி பாருங்கள்.

தரவிறக்க

Fractal 4D
இதுவும் ஒரு வெக்ரர் கிரபிக்ஸ்களை உருவாக்கிக்கொள்ள பயன்படும் மென்பொருளாகும். மிக இலகுவாக அழகிய பின்னணிகள், தோற்ற வேலைப்பாடுகளை உருவாக்கிக்கொள்ளவும் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ளதாக்கவும் இதனை தரவிறக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

தரவிறக்க

Adobe Photo Uploader for Facebook
பெயரை பார்த்தாலே இது எதற்கான மென்பொருள் என்பது புரிந்துவிடும். Facebook இற்கு படங்களை இலகுவாக பதிவேற்ற உதவும் மென்பொருள் என இது குறிப்பிடப்பட்டாலும் உண்மையில் Facebook இனை முழுவதுமாக இந்த மென்பொருளை கொண்டு இலகுவாக பார்வையிட முடியும். Facebook இற்கான ஒரு Desktop Client என இதனை சொல்லலாம்.

தரவிறக்க

Flickroom
நீங்கள் ஒரு Flickr பாவனையாளராயின் இந்த மென்பொருள் நிச்சயமாக உங்களுக்கானது. நீங்கள் Flickr இன் இணையத்தளத்திற்கு செல்லாமலே இம்மென்பொருளை பயன்படுத்தி அனைத்து வேலைகளையும் இலகுவாக செய்துகொள்ள முடியும். குறிப்பாக படங்களை தரவேற்றுவதும், மற்றவர்கள் தரவேற்றிய படங்களை தேடி எடுத்துக்கொள்ளவும் இம்மென்பொருள் மிக்க பயனுள்ளது.


படம்: யாழ்ப்பாணம், அளவெட்டி அளகொல்லை விநாயகர் ஆலயம்.

தரவிறக்க

Cooklet APP
சமைப்பதில் ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் பயனளிக்கும் மென்பொருள் இது. இதன்மூலம் மிக இலகுவாக சமையல் குறிப்புகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடிவதோடு, உங்கள் சமையல் குறிப்புகளையும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்.

தரவிறக்க

Finetune Desktop
ஆங்கில மொழிப்பாடல்களை இலவசமாக கேட்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த மென்பொருளாகும். (குறிப்பாக பழைய பாடல்கள்). இம்மென்பொருள் இயங்கவும் இணைய இணைப்பு அவசியமானது.

தரவிறக்க

இம்மென்பொருள்கள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை பின்னூட்டத்தில் சொல்லுங்கள்.

30 ஐப்பசி, 2010