இன்னுமொரு மணிக்கூடு

உங்கள் குடிலினை அழகுபடுத்துவதற்கும் கீழே உள்ளது போன்ற ஒரு இலக்கமுறை கடிகாரத்தை சேர்க்க விரும்பினால் கீழே காணும் தொடு்ப்பை அழுத்துங்கள். காணப்படும் நிரலியை தேவையான இடத்தில் ஒட்டுங்கள். அவ்வளவுதான்.

[html]<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="175" height="70" id="clock_d" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.aslibrary.org/oorodi/clock_d.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.aslibrary.org/oorodi/clock_d.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="175" height="70" name="clock_d" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>[/html]

பயன்படுத்துபவர்கள் எனக்கு ஒரு பின்னூட்டம் இடுங்கள். பயன்படுத்தாதவர்களும் முயற்சிக்காகவேனும் ஒரு பின்னூட்டத்தை இடுங்கள். குறைகள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்கள்.

குறிச்சொற்கள்: , ,

10 பின்னூட்டங்கள்

 1. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  நல்ல முயற்சி பகீ.. இதைத் தமிழில் செய்ய முயற்சிக்கலாமே..

  ஆங்கில மணிக்கூடுகள் தாம் அனேகம் கிடைக்கின்றனவே… 🙂

 2. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  நல்ல முயற்சி பகீ.. இதைத் தமிழில் செய்ய முயற்சிக்கலாமே..

  ஆங்கில மணிக்கூடுகள் தாம் அனேகம் கிடைக்கின்றனவே… 🙂

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  அது தான் முதலே ஒரு தமிழ் மணிக்கூட்டை செய்து தந்திருக்கிறேனே.

  வருகைக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி பொன்ஸ்

 4. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  அது தான் முதலே ஒரு தமிழ் மணிக்கூட்டை செய்து தந்திருக்கிறேனே.

  வருகைக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி பொன்ஸ்

 5. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  அப்புறம் தான் அதைப் பார்த்தேன்..
  அதில் தமிழ் மாதம், ஆங்கில நாள் என்று ஏதோ பிரச்சனை என்றார்களே.. சரியாகிவிட்டதா? எடுத்துக் கொள்ளலாமா? 🙂

 6. பொன்ஸ்~~Poorna சொல்லுகின்றார்: - reply

  அப்புறம் தான் அதைப் பார்த்தேன்..
  அதில் தமிழ் மாதம், ஆங்கில நாள் என்று ஏதோ பிரச்சனை என்றார்களே.. சரியாகிவிட்டதா? எடுத்துக் கொள்ளலாமா? 🙂

 7. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  அது என்னவென்றால் இது November 30 இனை கார்த்திகை 30 என்று காட்டும். ஆனால் தமிழிற்கு கார்த்திகை 14 தான் என்று பிரச்சனை. ஆனால் நாம் ஒருவரும் தமிழ் மாதம் தேதி பயன்படுத்துவதில்லை. ஆகவேதான் அப்படியே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாக உருவாக்கினேன்.

 8. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  அது என்னவென்றால் இது November 30 இனை கார்த்திகை 30 என்று காட்டும். ஆனால் தமிழிற்கு கார்த்திகை 14 தான் என்று பிரச்சனை. ஆனால் நாம் ஒருவரும் தமிழ் மாதம் தேதி பயன்படுத்துவதில்லை. ஆகவேதான் அப்படியே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாக உருவாக்கினேன்.

 9. Ilackia சொல்லுகின்றார்: - reply

  மணிக்கூட்டை நானும் பயன்படுத்துகின்றேன், நன்றி.

 10. Ilackia சொல்லுகின்றார்: - reply

  மணிக்கூட்டை நானும் பயன்படுத்துகின்றேன், நன்றி.