சில சுவாரசியமான திறமூல இணைய மென்பொருள்கள்

நாங்கள் சாதாரணமாக கேள்விப்படுகின்ற இணைய மென்பொருள்கள் ஜும்லா, டுருபல், வேர்ட்பிரஸ் என்பன. இவை பொதுவாக எங்கள் இணையத்தளங்களை உருவாக்கிக்கொள்ள பயன்படும். ஆனால் இவற்றைவிட பல விதமான தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பல சுவாரசியமான திறமூல இணைய மென்பொருள்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை நாமும் எங்கள் வழங்கிகளில் நிறுவி பயன்படுத்த முடியும். இவற்றில் சிலவற்றை இங்கே பட்டியலிட்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிந்தவற்றை நீங்களும் பின்னூட்டங்களில் சொல்ல முடியும்.

1. Simple Invoices
இதனை நீங்கள் உங்கள் வழங்கியில் நிறுவிக்கொண்டால் இலகுவாக இணையத்திலிருந்தே தேவையானவர்களுக்கு சிட்டைகளை அனுப்பிக்கொள்ள முடியும்.

2. Orange HRM
இது சாதாரணமான ஒருவருக்கு பயன்படாவிட்டாலும், ஒரு நிறுவனம் தனது மனிதவளங்களை முகாமை செய்வதற்கு பெருமளவில் பயன்படும். இது ஒரு பூரணமான மிகச்சிறந்த மனிதவள முகாமைத்துவ இணைய மென்பொருளாகும்.

3. Lime Survey
நீங்கள் இணையமூடாக ஒரு கணக்கெடுப்பை நடாத்த இருந்தால் உங்களுக்கு மிகவும் பயன்தரக்கூடிய மென்பொருள் இது. கணக்கெடுப்புக்களை நடாத்துவதற்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட திறமூல மென்பொருளாகையால் அதற்கான எல்லா வசதிகளும் இங்கு நிறைந்திருக்கின்றன.

4. Gloss Word
இணையத்திலிருந்து இயங்கக்கூடிய அகராதியொன்றை உருவாக்கிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு திறமூல இணைய மென்பொருள் இதுவாகும். இதனை உங்கள் வழங்கியில் நிறுவிக்கொள்ளுவதன்மூலம் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அகராதியை நீங்கள் இலகுவாக உருவாக்கிவிட முடியும்.

5. Bug Genie
நீங்கள் ஒரு மென்பொருள் வடிவமைப்பாளராகவோ அல்லது ஒரு குழுவாக கணினியில் பணிபுரபவராகவோ இருந்தால் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயன்படும். பிரச்சனைகளை கண்காணித்துக்கொள்ளவும், திட்ட மேலாண்மை செய்யவும் இது ஒரு சிறந்த திறமூல மென்பொருள்.

குறிச்சொற்கள்: ,

3 பின்னூட்டங்கள்

 1. ஃபாஇக் சொல்லுகின்றார்: - reply

  யாரும் அறியத்தராத புதிய, நல்ல பயண்பாடுள்ள மென்பொருளை அறியத்தந்தமைக்கு நன்றி.

 2. Mazaa சொல்லுகின்றார்: - reply

  நல்ல பதிவு – இன்னமும் நிறைய இதுபோன்று தாருங்கள் நண்பரே..

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  ஃபாஇக், Mazaa,

  வாங்க, உங்கள் பின்னூட்டங்களுக்கு நன்றி.