புத்தகக்குறிகளுக்கு xmarks

நான் பகுதிநேரமாக ஒரு இணையத்தள வடிவமைக்கும் பணி செய்து வருவதனால் தினமும் பல இணைய உலாவிகளை பயன்படுத்துவது வழமை. எனக்கு தேவையான ஏதாவது விடயத்தை இணையத்தில் கண்டால் எனது கை தனாகவே அதனை புத்தகக்குறிகளுக்குள் சேர்த்துவிடும். இதனால் ஒவ்வொரு இணைய உலாவியிலும் வேறு வேறு பல புத்தகக்குறிகள் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சேர்த்துவைத்த புத்தக்குறியை தேட ஆரம்பிக்கும்போதுதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும். எல்லா இணைய உலாவிகளையும் திறந்து தேடவேண்டிய தேவை ஏற்படுவதோடு தேவையற்ற நேரவிரயமும் உண்டு.

இதற்கு தீர்வாக கிடைத்த மென்பொருள்தான் xmarks. இதனை உங்கள் அனைத்து இணைய உலாவிகளிலும் நிறுவி பயன்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து உலாவிகளிலும் ஒரே புத்தகக்குறிகளை கொண்டுவந்து விட முடியும்.

புத்தக்குறி – Bookmark

அத்தோடு உங்கள் புத்தகக்குறிகள் இணையத்திலும் பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்படுவதால், நீங்கள் உங்கள் கணினியன்றி வேறு கணினிகளிலும் உங்கள் பயனர் கணக்கூடாக புத்தக்குறிகளை அணுகமுடியும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு இங்கே வாருங்கள்.

குறிச்சொற்கள்: ,