புளொக்கர் நேவ்பார் வித்தை

இதற்கு முன்னர் புளொக்கரின் கருவிப்பட்டையை (Blogger navbar) எவ்வாறு நீக்குவது என்று பார்த்தோம். ஆனால் பலர் இதனை முற்றாக நீக்குவதற்கு விரும்புவதில்லை. ஏனென்றால் ஒரு இலவச சேவையை பயன்படுத்துவோர் வழங்கனர்களுக்கு செய்யும் மரியாதையாக இதனை கருதுகின்றனர்.

கீழே சொல்லப்படுகின்ற முறை மூலம் பதிவினை பார்வையிடுபவர் விரும்பிய நேரம் சுட்டியை மேலே கொண்டு செல்வதன் மூலம் கருவிப்பட்டையை மறைக்கவும் தோன்றவும் வைக்க முடியும்.

அடைப்பலகையில் மாற்றம் செய்யுமிடத்தை திறவுங்கள்.

tag இடையில் இந்த CSS நிரல் துண்டை சேருங்கள்.

.show{filter:alpha(opacity=100);opacity:1.0}
.hide{filter:alpha(opacity=0);opacity:0.0}

tags இடையில் இந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நிரல் துண்டை சேருங்கள்.

function sh(){
var e=document.getElementById ("b-navbar");
e.className="show";
}
function hi(){
var e=document.getElementById("b-navbar");
e.className="hide";
}
function att(){
var e=document.getElementById ("b-navbar");
e.className="hide";
if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer"){
e.attachEvent("onmouseover", sh);
e.attachEvent("onmouseout", hi);
}else{
e.addEventListener("mouseover", sh, false);
e.addEventListener("mouseout", hi, false);
}
}

br tag களை விட்டு விடுங்கள்.

கடைசியாக body tag இனை கீழ் காட்டப்பட்டது போல மாற்றி விடுங்கள்.

body onload=”att()”

சேவ் பண்ணி பப்ளிஸ் பண்ணி பாருங்கோ. என்ன நடக்கும் எண்டு பாக்க வேணுமெண்டால் இங்க வாங்கோ.

சும்மா பாத்தா நேவ்பார் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா நேவ்பார் உள்ள இடத்துக்கு சுட்டியை கொண்டுபோங்க. ஆனா இது புளொக்கர் பேற்றாவுக்கு (V3) வேலை செய்யாது. பழைய புளொக்கர் (V2) இற்கு மட்டும் தான் வேலை செய்யும். செய்து பாத்திட்டு எனக்கும் ஒரு பின்னூட்டம் போடுங்கோ.

குறிச்சொற்கள்: ,

1 பின்னூட்டம்

  1. […] பழைய பதிவு :- ஊரோடி […]