கைப்பேசிகளால் புகைப்படம்

நான் கைப்பேசிகளால் புகைப்படம் எடுப்பது சம்பந்தான் ஒரு பதிவை சில நாட்களின் முன் பதிந்திருந்தேன். ஆனால் இப்போது அதனை தமிழ் மணம் திரட்டியூடாக பார்க்க முடிந்தாலும் நேரடியாக எனது குடிலில் காணமுடியவில்லை. என்ன பிரச்சனை என்று தெரியவில்லை. உங்கள் கருத்துகளை எதிர்பார்க்கின்றேன். Edit post இலும் பதிவை காணமுடியவில்லை.

தொடுப்பு

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை