2006 இன் சிறந்த 50 வலைத்தளங்கள்.

ரைம் சஞ்சிகை வழமைபோல இந்த ஆண்டும் 2006 இன் சிறந்த 50 இணையத்தளங்களை (50 coolest Websites ) வரிசைப்படுத்தி உள்ளது. இந்த தளங்களில் அனேகமானவை web 2.0 இற்கான சிறந்த உதாரணங்களாக காணப்படுகின்றன. இனி
பட்டியல்.

Etertainment Arts and Media
Drawn
Jumpcut
Sundance Splinks
Wolfgang’s Vault
Photo Muse
Podcast Pickle
Pandora
The 9
You Tube

Shopping, Lifestyle and hobbies
Phone Scoop
Delicious Days
Not Martha
Shop Intuition
Kids-In-Mind
Mighty Goods
Zunafish

News and Information
The Morning news
Kevin Sites in the Hot Zone
Charity Navigator
Footnoted
Tailrank
Deadspin
Digg
The Human Clock


Staying connected

MySpace
Google Spreadsheets
Singshot
Meebo
Dodgeball

Time wasters
TMZ
Shockwave
Yu-Gi-Oh Groove
Cute Overload
Jackson Pollock by Miltos Manetas
Number Logic

Travel and real estate
Zipcar
Farecast
Kayak
Zillow
HopStop
CentralPark
Yelp

Web Search and Services
Accoona
Kosmix
Snap
Pixsy
Argali White and Yellow
Blurb
Seamless Web
McAfee SiteAdvisor.

குறிச்சொற்கள்: ,

4 பின்னூட்டங்கள்

 1. Anonymous சொல்லுகின்றார்: - reply

  dear sir hope u may help me how to add photo im my profile[i know to add photos in posts].what to write in photo url column
  secondly whats meant by ‘mil padhivu'[posting the earliest post again how to do]
  i will be grateful if u let me know the ans for my doubts thank u

 2. Anonymous சொல்லுகின்றார்: - reply

  dear sir hope u may help me how to add photo im my profile[i know to add photos in posts].what to write in photo url column
  secondly whats meant by ‘mil padhivu'[posting the earliest post again how to do]
  i will be grateful if u let me know the ans for my doubts thank u

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  Hi,

  There are two ways to add photos in the profile.
  1. Upload your photo to any photo sharing hosts (such as flickr or photobucket or your own server) and give the link to the profile.
  2. Create a new post and then add your photo to the post and now you get the photo link and give that to the profile. (Then discard the post)

  I couldn’t understand what do you mean in your second question.
  (sorry for type in English)

 4. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  Hi,

  There are two ways to add photos in the profile.
  1. Upload your photo to any photo sharing hosts (such as flickr or photobucket or your own server) and give the link to the profile.
  2. Create a new post and then add your photo to the post and now you get the photo link and give that to the profile. (Then discard the post)

  I couldn’t understand what do you mean in your second question.
  (sorry for type in English)