இது எப்பிடி இருக்கு??

இந்த படத்தை பாக்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுது எண்டு சொல்லுங்கோ பாப்பம்.

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை