ஒபாமா இலங்கையில் பிறந்திருந்தால்.

இந்த படம் எனக்கு மின்னஞ்சலில வந்தது. நீங்களும் பாக்க.

குறிச்சொற்கள்:

2 பின்னூட்டங்கள்

  1. Che Kaliraj சொல்லுகின்றார்: - reply

    there is no relate title & picture

  2. Che Kaliraj சொல்லுகின்றார்: - reply

    ok ok you are telling to Obama Family got High power humens like srilangan’s ” ” , Am I correct?