கடவுளோட இன்பொக்ஸ்

கடவுளோட இன்பொக்ஸை எப்பாவது நீங்க பாத்திருக்கிறீங்களோ?? இப்ப பாருங்கோ. கஸ்டப்பட்டு ஸ்கிறீன் சொட் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறன். (கடவுளும் மக்தான் பாவிக்கிறார் தெரியுமோ??)

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை