கொடிகளும் விளக்கமும்.

நீங்க அடிக்கடி இந்த கொடிகளை பாத்திருப்பீங்க. ஆனா அதுக்கு இப்படியும் ஒரு விளக்கம் இருக்குது எண்டு தெரியுமோ??

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை