கொடியேற்றம்.

நல்லைக்கந்தன் கொடியேற்றம் வழமையான கலகலப்பில்லாவிட்டாலும் வெகு விமர்சையாக இன்று காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெற்றது. வழமையான மக்கள் கூட்டம் இல்லை என்றாலும் பெரும் எண்ணிக்கையான மக்கள் கோயிலிலே கூடியிருந்தார்கள்.

சரி கொஞ்சப்படங்களை பாருங்கோவன்
பிரதான வாயில்

தெற்கு வாயில்

கொடிமரம்

பிரதட்டை செய்யும் அடியார்கள்

கற்பூரம் கொழுத்தும் இடம் (கோயிலுக்கு வெளியே)

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை