தரவிறக்கங்கள்

Source Sans Pro – அடொபியிடமிருந்து ஒரு திறமூல எழுத்துரு

எழுத்துரு உருவாக்கங்களிலும், எழுத்துரு தரப்படுத்தலிலும் முன்னணி வகிக்கின்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றான அடொபி நிறுவனம், source sans pro என்கின்ற பெயரில் திறமூல மென்பொருள் ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.

திறமூல எழுத்துருவாய் இது வெளியிடப்பட்டிருப்பதனால், புதிதாக எழுத்துரு உருவாக்குபவர்களுக்கும் இது மிகப் பயனுள்ளதாய் இருக்கும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு : http://blogs.adobe.com/typblography/2012/08/source-sans-pro.html
தரவிறக்க : http://sourceforge.net/projects/sourcesans.adobe/files/

7 ஆவணி, 2012

அப்பிள் கணினிக்கான பாமினி-யுனிகோட் விசைப்பலகை

சாதாரணமாக அப்பிள் கணினிகளில் தமிழில் உள்ளீடு செய்ய தமிழ்99 மற்றும் அஞ்சல் எழுத்துரு வடிவமைப்பு முறைகளே காணப்படும். நான் அவை இரண்டையுமே பயன்படுத்துவதில்லையாகையால் அப்பிள் கணினி வாங்கிய புதிதில் (2007இன் ஆரம்பத்தில்) எனக்கென பாமினி முறையில் யுனிக்கோட் உள்ளிடுவதற்கான விசைப்பலகை ஒன்றினை உருவாக்கி வைத்திருந்தேன். ஆனால் அது பல வழிகளில் ஒரு பூரணப்படுத்தப்படாததாகவே இருந்து வந்தது.

நீண்ட காலத்தின் பின்னர் இப்பொழுது அதனை மேம்படுத்தி அனைவரும் பயன்படுத்துமளவிற்கு பூரணப்படுத்தியுள்ளேன். நீங்களும் கீழுள்ள தொடுப்பில் சொடுக்கி தரவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ள முடியும்.

குறிப்பிடத்தக்க விடயங்கள்

ஸ்ரீ (S+R U+0BB8 U+0BCD U+0BB0) இற்கு பதிலாக சரியான ஶ்ரீ (SH+R U+0BB6 U+0BCD U+0BB0) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் இலக்கங்கள்
தமிழ் இலக்கங்கள் CABS உடன் சேர்த்து எண் விசைகளை சொடுக்கும்போது வருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சாதாரணமாக இலக்கங்களும் SHIFT உடன் நெடில் எழுத்துக்களும் உள்ளிடப்படுவது மாற்றமின்றி உள்ளது.) அதிக இலக்கங்கள் காரணமாக சைபர் ஆனது ஒன்றிற்கு முன்னும், சைபர் இடத்தில் பத்தும், கழித்தல் அடையாளம் வருமிடத்தில் நூறும், சமன் அடையாளம் வருமிடத்தில் ஆயிரமும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சைபர் – – CABS+`
ஒன்று – – CABS+1
இரண்டு – – CABS+2
மூன்று – – CABS+3
நான்கு – – CABS+4
ஐந்து – – CABS+5
ஆறு – – CABS+6
ஏழு – – CABS+7
எட்டு – – CABS+8
ஒன்பது – -CABS+9
பத்து – – CABS+0
நூறு – – CABS+-
ஆயிரம் – – CABS+=

தமிழ் குறியீடுகள்
தமிழிலுள்ள அனைத்து குறியீடுகளும் இன்னமும் சேர்க்கப்படவில்லையாயினும் – நாள், மாதம், வருடம், செலவு, வரவு, மேற்படி, ரூபாய், இலக்கக் குறியீடு மற்றும் நீளக் குறியீடு என்பன சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் CAPS உடன் Q இல் தொடங்கி உள்ளன.

௳ ௴ ௵ ௗ ௶ ௷ ௸ ௹ ௺

நிறுவுதல்

தரவிறக்கிக்கொண்ட ஸிப் கோப்புறையினுள் இருக்கும் இரண்டு கோப்புகளையும் ~/Library/Keyboard Layouts இனுள் பிரதிசெய்து சேர்த்துவிடுங்கள். இப்பொழுது System Preferences–>international இல் இவ்விசைப்பலகையை தேர்வுசெய்து கொள்ள முடியும். சிலவேளைகளில் உங்கள் கணினியை மீள இயக்க வேண்டி இருக்கும்.

மேம்படுத்தல்

கீழே பின்னூட்டத்தில் அமலன் கேட்டவாறு விசைப்பலகை இப்போது சுருக்க விசைகள் வேலை செய்யக்கூடியதாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இதனை முன்னரே நிறுவியிருந்தால் மீளவும் தரவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.

தரவிறக்கம்

கீழே சொடுக்கி விசைப்பலகையினை தரவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Bamini Keyboard Layout (2856 downloads)

பயனுள்ளதெனி்ன் பின்னூட்டத்தில் தெரிவியுங்கள்.

1 ஆடி, 2011

நான் பயன்படுத்தும் AIR மென்பொருட்கள்.

Adobe Integrated Runtime (AIR) என்பது அடொபி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப்ட்ட ஒரு Runtime ஆகும். இத்தொழிநுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் மென்பொருள்கள் அனைத்து இயங்குதளத்திலும் இயங்க வல்லன. ஆனால் அதற்கு AIR Runtime அக்கணினியில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு வகையில் இது JAVA போன்றது. ஆனால் மென்பொருளை உருவாக்க நீங்கள் பல மொழிகளை பயன்படுத்த முடியும் (HTML ஐக் கூட பயன்படுத்த முடியும்)

இப்படியான பல மென்பொருள்களை பல்வேறு தேவைகளுக்கும் நான் பலகாலமாக பயன்படுத்தி வருகின்றேன். அவற்றில் சிலவற்றினை இங்கே வரிசைப்படுத்தி உள்ளேன். தரவிறக்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பயனளிக்கக் கூடும். அனைத்தும் இலவசமானவை.

Adobe Kuler
உங்களுக்கு தேவையான நிறங்களை இலகுவாக தேடிக்கண்டுபிடித்துக்கொள்ளவும், நீங்கள் உருவாக்கிய நிறங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் இது ஒரு சிறந்த மென்பொருளாகும். இது இயங்க இணைய இணைப்பு அவசியமானது.

தரவிறக்க

Contrast-A
நிறங்களை இலகுவாக கண்டுகொள்ளவும் உருவாக்கிக்கொள்ளவும் உதவும் இன்னுமொரு மென்பொருள் இதுவாகும். நீங்கள் ஒரு இணைய வடிவமைப்பாளராயின் உங்களிடம் கட்டாயம் இருக்கவேண்டிய ஒன்று.

தரவிறக்க

Boks
இணையத்தளங்கள் வடிவமைப்பவர்கள், கடினமான லேஅவுட்களை இலகுவாக CSS இனை கொண்டு உருவாக்கிக்கொள்ள இம்மென்பொருள் பயன்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு இம்மென்பொருளை பற்றி முன்னர் எழுதிய பதிவினை பாருங்கள்.

தரவிறக்க

Pixus
உங்கள் கணினித்திரைக்கான அடிமட்டம் இது. கணினித்திரையில் இருப்பவற்றின் நீள அகலங்களை இலகுவாய் இம்மென்பொருளை கொண்டு அளந்துகொள்ள முடியும். ஒரு இணையத்தள வடிவமைப்பாளரிடம் கட்டாயம் இருக்கவேண்டிய மென்பொருள் இது.

தரவிறக்க

Livebrush lite
மிக அழகான வெக்ரர் கிரபிக்ஸ்களை உருவாக்கிக்கொள்ள பயன்படும் மென்பொருள் இதுவாகும். மிக அழகான பின்னணிகளை உருவாக்கிக்கொள்ள இது பயன்படும். சிறுவர்களாலும் இதனை இலகுவாக பயன்படுத்த முடியும் என்பதால் கட்டாயம் பயன்படுத்தி பாருங்கள்.

தரவிறக்க

Fractal 4D
இதுவும் ஒரு வெக்ரர் கிரபிக்ஸ்களை உருவாக்கிக்கொள்ள பயன்படும் மென்பொருளாகும். மிக இலகுவாக அழகிய பின்னணிகள், தோற்ற வேலைப்பாடுகளை உருவாக்கிக்கொள்ளவும் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ளதாக்கவும் இதனை தரவிறக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

தரவிறக்க

Adobe Photo Uploader for Facebook
பெயரை பார்த்தாலே இது எதற்கான மென்பொருள் என்பது புரிந்துவிடும். Facebook இற்கு படங்களை இலகுவாக பதிவேற்ற உதவும் மென்பொருள் என இது குறிப்பிடப்பட்டாலும் உண்மையில் Facebook இனை முழுவதுமாக இந்த மென்பொருளை கொண்டு இலகுவாக பார்வையிட முடியும். Facebook இற்கான ஒரு Desktop Client என இதனை சொல்லலாம்.

தரவிறக்க

Flickroom
நீங்கள் ஒரு Flickr பாவனையாளராயின் இந்த மென்பொருள் நிச்சயமாக உங்களுக்கானது. நீங்கள் Flickr இன் இணையத்தளத்திற்கு செல்லாமலே இம்மென்பொருளை பயன்படுத்தி அனைத்து வேலைகளையும் இலகுவாக செய்துகொள்ள முடியும். குறிப்பாக படங்களை தரவேற்றுவதும், மற்றவர்கள் தரவேற்றிய படங்களை தேடி எடுத்துக்கொள்ளவும் இம்மென்பொருள் மிக்க பயனுள்ளது.


படம்: யாழ்ப்பாணம், அளவெட்டி அளகொல்லை விநாயகர் ஆலயம்.

தரவிறக்க

Cooklet APP
சமைப்பதில் ஆர்வமுள்ள எவருக்கும் பயனளிக்கும் மென்பொருள் இது. இதன்மூலம் மிக இலகுவாக சமையல் குறிப்புகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடிவதோடு, உங்கள் சமையல் குறிப்புகளையும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்.

தரவிறக்க

Finetune Desktop
ஆங்கில மொழிப்பாடல்களை இலவசமாக கேட்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த மென்பொருளாகும். (குறிப்பாக பழைய பாடல்கள்). இம்மென்பொருள் இயங்கவும் இணைய இணைப்பு அவசியமானது.

தரவிறக்க

இம்மென்பொருள்கள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை பின்னூட்டத்தில் சொல்லுங்கள்.

30 ஐப்பசி, 2010