அனுபவம்

எனது அனுபவங்களின் தொகுப்பு

Jaffna: Tears, blood and terror

போன மாச கடைசியல எனது நண்பர் ஒருவர் யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்தார். இவர் இலங்கையில இருக்கிற குறிப்பிடத்தக்க மனித உரிமை பாதுகாவலர்களில் ஒருவர். அவர் இப்ப இந்த மாச தொடக்கத்தில ஒரு கட்டுரை ஒன்றை அது சம்பந்தமாக எழுதியிருந்தார். இதை மொழிமாற்றம் செய்து போடுவம் எண்டுதான் பாத்தனான் இருந்தாலும் ஆங்கிலத்திலேயே இருந்தாத்தான் அவரது உணர்ச்சிகளை எல்லாராலயும் விளங்கிக்கொள்ளேலும் எண்டு அப்பிடியே கீழ ஆங்கிலத்தில.


Jaffna: Tears, blood and terror

by Ruki

Few weeks before I went to Jaffna, Jehan Perera of the National Peace Council had visited Jaffna and captured the powerful testimony of one airline passenger saying “the only thing we can do is cry”.

After my own visit to Jaffna, I wonder whether all I, other people in the rest of the country and the world can do is cry with people of Jaffna. Or whether some even care to cry.

I remember that Jehan finished his article saying that people in Jaffna don’t want to be shut off or be forgotten. But my impression was that the government seemed to be intent on just that – shutting off people in Jaffna from rest of Sri Lanka and the world.

I had spent fair amount of my youth traveling to various countries, including “hot spots”, taking hundreds of flights – and been through some arduous visa and immigration procedures. But no procedure was as frustrating as this. I spent 8 hours to reach Jaffna – from the time I reported to the airline office and the time I was finally allowed to be free in Jaffna – the flight was actually 70 minutes. My phone and camera was confiscated in the earliest part of the journey. In what was similar to a “visa on arrival” procedure, I was photographed, and given a special pass to keep with me while I was in Jaffna. Unlike in other countries, I didn’t have to fill a form, but security forces wrote up the information I gave at the several interviews. Coming back, we had 4 bus rides, the last two of which had curtains drawn so that we can’t see the outside, pass through 5 counters in the check in area (the old Railway station) and our bags were checked several times.

The next visible sign of shutting off Jaffna is the restrictions imposed on foreign passport holders from going to Jaffna, to provide essential humanitarian assistance and protection to civilians the government is obliged to provide, but is not providing. I was expecting a good friend to join me in Jaffna the day after I went. She was born in Jaffna, speaks Tamil, but had fled Jaffna with her family due to the war and holds a US passport now. She had subsequently returned with high hopes of working for peace and reconciliation in what she considered as her country – but she couldn’t come – instead, I got a text saying she can’t come due the newly introduced long procedure to get permits to visit Jaffna. As I languished for hours at the first checkpoint approaching the Ratmalana Airport, I met a humanitarian worker who has been working in Jaffna – she had a document from the Ministry of Defense (MOD) specifying she could work in Jaffna, but military personnel were telling her she needed another permit from the MOD! She was not allowed to board the flight. While in Jaffna, I heard that this was the latest of yet another changing procedures to enter / leave Jaffna – and for now, all foreign nationals doing humanitarian and peace work in Jaffna will need to get a permit from the MOD everytime they go to Jaffna – in addition to the work permits allowing them to work in Jaffna issued by the very same MOD. In the present environment of fear that grips Jaffna, it was clear to me that foreign nationals’ presence meant a lot to civilians, and even aid workers in Jaffna. “I’m not sure whether I could go back. I worry for my staff, I had already had staff killed” said one head of an agency who was on the flight back to Colombo with me and worrying whether she would be able to go back.

But these procedures seem to pale when compared to the “Colombo visa process”, that Jaffna residents have to go through. “It took me few days to get a visa to Italy – but it took me almost a month to get a “visa to” Colombo” a passenger in the flight to Jaffna told me. He also told me he spent much more for photocopies for the “visa” or permit to come to Colombo, than for the documents for the Italian visa. I met one person who had not got his Colombo visa after 3 months and had lost hope of ever getting it!

Several friends in media also told me its difficult to go to Jaffna – at the Ratmalana airport entry point, I met a group of journalists waiting for their permit – when I left them, they were not sure whether they would get their “clearance” – even though they would be “embedded” journalists, who would travel in an air force plane.

Life in Jaffna
All around the town, I saw bombed out buildings, barbed wire and what once would have been residential houses now occupied by the military. One man I met in the plane told me his land and house had been taken over by the military in 1990, and no compensation or alternative land or housing had been provided. He has given up hoop of ever getting it back.

In terms of hearing, nothing can beat the shelling. Whether it was while I was trying to sleep, or while doing the training that took me to Jaffna, or even while playing a friendly cricket match, shelling continued.

Daily, there is a powercut at a specified time. But I also experienced unannounced powercuts, in the night as well as day time. There are mobile phone signals, but the signals are cut off regularly without advance notice – mostly, it was for around an hour or less, but on one day, there was no signal from about 9am to 4pm.

People are being reduced to starvation due huge prices and forcible restrictions on livelihoods. Eggs were being sold at Rs. 24, Rice around Rs. 200, fish around Rs. 700 and potatoes around Rs. 180 per kilo. My pen torch batteries were confiscated and not returned at the security checkpoint in Ratmalana, but pen torch batteries in the peninsular are rare and costs around Rs. 200 in Jaffna. All these, in a context where many fishermen can’t fish due to fishing restrictions of the military, many farmers land has been occupied by the military and shops close down before sunset as the town and streets gets deserted as darkness descends and curfew starts.

Insecurity of civilians
The curfew is now at 9pm (untill early November it had been 7pm) and on two days, as I went around at about 7pm, I didn’t see a single vehicle or cycle on the streets. Several friends told me that they “regretted” they can’t invite me for dinner as curfew starts at 9pm, and in any case, it would not be safe for me to visit them or vice versa after dark. The training was I was doing had to be concluded by 2.30pm, to enable participants to reach home before dark, leaving space for “convoys” that block roads for hours.

But everyone I spoke to said curfew is not for protection of civilians – but for protection of “unidentified groups” that roam the streets of Jaffna abducting and killing people. I got names of seven people who had been killed in the week I was in Jaffna. I remembered a recent report that showed that showed that almost 2 person per day disappeared or was killed in Jaffna in the first 8 months of 2007.

All this is despite the curfew, large number of armed military personnel at every few meters and severe restrictions on freedom of movement of civilians. Part of man roads, including main roads are made off limits to civilians. I saw for myself how a 12 kilometer stretch on the A18 highway between Jaffna and Palali was sealed off and civilians were left stranded for hours – to ensure security for the military convoys. I heard that this was a daily occurrence on the roads around Jaffna.

Fear was evident in all the people I spoke to. Men were scared of “unidentified” groups, including those in motor bikes without number plates, engaged in killings and abductions. They also feared harassment and torture at the hands of the security forces, who demand civilians to provide them with names of LTTE cadres. Mothers, wives and sisters fear for their men. I also heard of girls who had been raped and sexual harassment of young girls at checkpoints, including during the checking that occurs in taking a flight out of Jaffna. Everyday, people surrender themselves to the Human Rights Commission seeking security.

People I spoke to vehemently said they don’t agree with bombs such as the one in Nugegoda that targets civilians. Several told me the government is free to take on the LTTE militarily if they wanted to – but that the Colombo government and military personnel should stop this type of discrimination, harassment and attacks on civilians. I did hear from some people about abuses by the LTTE, but certainly, it was not something many spoke to me about.

Aid workers face numerous problems. At least 16 have been killed and abducted since 2006. In some cases, its clear its due to their work, but in others, it is not clear whether this was due to their their work or organizational affiliation. Even within the peninsular, aid workers need to get permits, often 48 hours in advance, to reach their project sites. On several occasions, the permission had not been forthcoming and they had been turned back. Priests face similar difficulties in reaching their flock to perform religious ceremonies.

Hoping against hope….
Given the suspicion the government, military and even the some members of the public and religious leaders treat Tamil people, particularly those coming from the North and East, as well as the discriminations, harassments and indignities forced upon them in Colombo and rest of the South, I was surprised at the warmth extended to me, a Sinhalese from the South, by Tamil people in Jaffna. I was an invitee, a guest, but even ordinary people who I never met before displayed a warmth and kindness I would not expect from a people under such stress. In the University, a group of students invited me to join them in a friendly cricket match. Unfortunately, before I could bat, the match was abandoned – not due to bad light or rain, but due to intensification of shelling and fear of terrors Jaffna nights bring to young men in particular. As in my visits before, I came away with several gifts – amongst the ones I valued most was a plaque with a peace dove breaking free from a chained cage, with a map of Sri Lanka forming the backdrop.

But the last sense of hope was given by a young soldier who saw this plaque during the course of rigorous checking at the Palaly airport “we hope peace can come and we can go back and stay in our own lands without occupying other peoples lands” was what he told me.

(Apologies for no photos – in the first place, batteries in my camera and flashlight were confiscated and never returned, and the prices of batteries are so high in Jafna, and anyways, I was told taking photos in the streets and markets in Jaffna could prove a risky business)

19 மார்கழி, 2007

பணம் பண்ணலாம் வாங்க..

புளொக்கரில் அல்லது இலவச வேர்ட்பிரஸில் பதிவு வைத்திருப்பவர்கள் தனித்தளம் ஒன்றிற்கு போகாமல் இருப்பதற்கு பணமும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். (அதற்குரிய பணம் மிகச்சிறிதளவாக இருந்தாலும்- எதுக்குப்பா தேவையில்லா செலவு). நீங்கள் எந்த வகையில் இணையத்தளம் வைத்திருந்தாலும், அது இலவசமாகட்டும் உங்கள் சொந்தமானதாகட்டும் அதன் மூலம் சிறிதளவு பணமீட்டமுடிந்தால் அப்பணம் அதனை மேம்படுத்த பல்வேறு வழிகளில் உதவக்கூடும்.

முதலில் நான் Google Adsense இனை மட்டுமே விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்தி வந்தேன். மிக அதிகளவிலான வாசகர்களை கொண்ட இணையத்தளம் அல்லது வலைப்பதிவு ஒன்றிற்கே இது சிறப்பான விளம்பர முறையாகும். (இவங்களும் எனக்கு கொஞ்ச காசு இடக்கிட அனுப்புறாங்கள்) ஆனால் Text Link Ads எனப்படுகின்ற இந்த இணையத்தளம் மிகவும் வித்தியாசமான முறையில் விளம்பரங்களை செய்கிறது. இதன்மூலம் அவர்கள் தருகின்ற ஒரு தொடுப்பினை நீங்கள் உங்கள் இணையத்தளத்தில் வைத்திருந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு அதற்குரிய பணத்தை தருவார்கள். நீங்கள் அதிக பட்சமாக எட்டு தொடுப்புகளை வைத்திருக்க முடியும். ஒரு தொடுப்புக்கு குறைந்தது 5$ எனக்கொண்டால் உங்களால் மாதம் ஒன்றிற்கு 40$ சம்பாதிக்க முடியும். (குறைந்தது மாதம் 5$ உங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் என என்னால் கூற முடியும்). ஒரு domine இன் விலை வருடத்திற்கு ஆகக் கூடுதலாக 10$ கள் தான் என்று நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை.

எனக்கு அவர்கள் அனுப்பும் காசோலையினை கீழே பாருங்கள்.
பிறகென்ன இங்க சொடுக்கி ஆரம்பியுங்கோ.

10 ஆவணி, 2007

நானும் கணினியும்

நான் கணினிப்பக்கம் வந்த காலம் 1998 இன் பிற்பாதி. அப்போது பாடசாலையில் படித்துக்கொண்டிருந்த காலம். எனக்கு முதலாவதாக கிடைத்த கணினி ஒரு ரொசீபா மடிக்கணினி வின்டோஸ் 98 முதற்பதிப்புடன். 1999 இன் நடுப்பகுதிவரை கணினி விளையாட்டுக்கள் மற்றும் தமிழ் வீடியோக்களுடன் எனது நேரம் கழிந்துகொண்டிருந்தது. பின்னர் மக்ரோமீடியா பிளாஸ் மென்பொருளில் ஆர்வம் வந்த பின்னர் அதனை அடிப்படையாக வைத்து இணைய வடிவமைப்பு மற்றும் மென்பொருட்களுக்கான நிரல்கள் எழுதுதல் என நேரம் செலவாக தொடங்கியது. 2003 இல் (பாடசாலையின் இறுதிக்காலம்) நான் வாங்கிய மேசைக்கணினியுடன் (வின்டோஸ் எக்பி இயங்குதளத்துடன்) பகுதிநேர தொழிலாக கூட அது மாற்றமடைந்தது.

அத்தோடு எனது நோண்டிப்பார்த்தல் என்கின்ற விடயமும் ஆரம்பமாகியது. தொடர்ச்சியாக கிராஸ் ஆகின்ற இயங்குதளம் என்கின்ற வகையிலேயே என்னால் வின்டோஸ் எக்பி பதிப்பினை அடையாளப்படுத்த முடிந்ததால் வேறு வேறு இயங்கு தளங்களை பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தேன். முதலில் 2004 இன் இறுதியில் என்று நினைக்கின்றேன், மான்ரேக் லினிக்ஸினை (மான்ரேவ் என் பெயர் மாற்றப்பட முன்னர், அனேகமாக பதிப்பு 9 அக இருக்க வேண்டும்) பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தேன். அதன் பயனாளர் இலகுத்தன்மையை கணிப்பதற்காக எனது நண்பர்கள் அனைவரினையும் அதனை நிறுவுமாறு கேட்டுக்கொண்டதோடு சிலரின் கணினியில் நானே நிறுவிவிடும் வேலையையும் பார்த்துக்கொண்டேன். (இதனால் நண்பர்களின் பிரத்தியேக கோப்புகள் பல அழிந்து போனதெல்லாம் வேறு விடயம்).

அப்போதய எனது கணினி அறிவு குறைவாயும் எனது கணினியின் தேவைகள் மான்ரேக் தருவதைவிட அதிகமாகவும் இருந்ததனால் அதனை விட்டு மீண்டும் வின்டோஸினையே தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தேன். இருந்தாலும் தமிழில இருந்த பின்னர் டேபியன் லின்டோஸ் (அப்போது லின்டோஸ், பிறகு தான் “லின்ஸ்பயர்” பெயர் மாத்தினவங்கள்) என்று தொடர்ந்த எனது நோண்டிப்பார்த்தால் உபுந்துவில வந்து நிக்கக்க 2007 தொடங்கீற்றுது.இடையில நாட்டுப்பிரச்சனைகளால கொம்பியூட்டருக்கு கிட்டயே போகேலாமல் போன காலமும் உண்டு. என்னோட தேவைகளுக்கு உபுந்து போதுமானதா இருந்ததோட என்னால அதற்குரிய மென்பொருள்களையும் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடியதா இருந்துது. ஆனா என்ர போதாத காலம் எண்டு அந்த நேரம் பாத்து விஸ்ரா வெளிவந்துது. ஏன் விடுவான் எண்டு அதை எடுத்து உடனேயே நிறுவினா திருப்பியும் பிடிச்சுது சனி. ஏகப்பட்ட கிராஸ் அத்தோட பழைய மென்பொருட்களோட அது காட்டின ஒத்திசைவு, முக்கியமா மென்பொருட்களின்ர உதவிப்பக்கங்களை பாக்கிறது எல்லாத்திலயும் பிரச்சனைதான். கணினிய மூடுறதுக்கு எடுக்கிற நேரத்தில வேற வேலையே பாக்கலாம் போல இருந்துது.

கடைசியா இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முக்கியமா வின்டோசை விட்டுட்டு முதன்முறையா ஒரு மக்புக்(Macbook) வாங்கிட்டன். கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமாகுது. அதோட நானும் அதுக்கு பழக்கமாகிட்டன். (அலுவலக கணினியில கூட றைற் கிளிக் பண்ண ctrl பொத்தானை அழுத்திறன் எண்டா பாருங்கோவன். அது வின்டோஸ்). என்ர நண்பர் ஒருவர் கொழும்பில இருந்து தேவையான மென்பொருட்களை தரவிறக்கி அனுப்பியிருந்தார். இப்பதான் முதல்முதலா ஒரு பிரச்சனையில்லாத இயங்குதளத்தை பாவிக்கிறன் எண்ட எண்ணம் வந்திருக்குது. இதைப்பாத்திட்டு என்ர நண்பர்கள் சில பேரும் மக் இற்கு மாறுவமோ எண்டு யோசிக்கினம். வருகிற ஐப்பசியில சிறுத்தை உறுமும் எண்டு அப்பிள் நிறுவனம் அறிவிச்சிருக்கு. இப்பவே போதும் எண்டு இருக்கு. அதுவும் வரட்டும் பாப்பம்.

9 ஆவணி, 2007