கூகிள் நோட்புக் மேலதிக வசதிகள்

கூகிள் லாப்பிலேயே நீண்ட காலமாக இருக்கும் கூகிள் நோட்புக் மேலும் ஒரு வசதியினை சேர்த்துள்ளது. இதன் மூலம் இனிவரும் காலங்களில் நோட்புக்கில் இருக்கும் ஒரு விடயத்தினை நேரடியாக கூகிளின் spreadsheet மற்றும் docs இற்கு நேரடியாக export பண்ண முடியும்.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை