கூகிள் – விடுமுறைநாள் சின்னங்கள்.

கூகிள் மிக அண்மையில் நத்தார் தினத்தோடு சேர்ந்த நாட்களில் வெளியிட்ட விடுமுறைநாட் சின்னங்கள் இவை. கூகிளின் தளத்தில் பார்க்காதவர்களுக்காக இங்கு மீளவும்.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை