கூகிள் Spreadsheets புதிய வசதிகள்

கூகிள் தனது Spreadsheet இல் ஒவ்வொரு கோப்பிற்கும் நேரவலயத்தையும்(Timezone), Local settings இனையும் மாற்றுவதற்கு இப்போது வசதிகளை செய்துள்ளது.

நேரவலயத்தில் மாற்றத்தை செய்வதன் மூலம் நேரத்தை பயன்படுத்துகின்ற NOW(), TODAY() போன்ற function களிலும் Timestamps மற்றும் revision history dates போன்றவற்றிலும் மாற்றங்களை கொண்டுவர முடியும்.

Local settings இல் மாற்றம் செய்வதன் மூலம் பணத்தின் குறியீடு மற்றும் எண்கள் பயன்படுத்தப்படும் முறை என்பவற்றிலும் மாற்றங்களை கொண்டுவர முடியும்.

நீங்களும் முயற்சித்து பாரத்துவிட்டு ஒரு பின்னூட்டம் போடுங்கள். (Click on File —> Settings)

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை