கணினி

கணினி தொடர்பான பதிவுகள்

ஐபோன் கார்ட்டடூனில்

பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் அப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் யூன் 21 ஆம் திகதியன்றைய Washington Post நாளிதளில் கார்ட்டூனாக வெளிவந்திருக்கின்றது. நீங்களும் பாருங்களேன்.

25 ஆனி, 2007

Ask.com மீள்வடிவமைப்பு

ask.com ஆனது கேள்விகள் சார்பான தேடல்களுக்கு மிகவும் பெயர்பெற்றது. இப்போது அவ்விணையத்தளம் மிகவும் பயனாளர்களுக்கு இலகுவான முறையில் மீள்வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. சில புதிய வசதிகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

கீழே சில திரைவெட்டுக்களை பாருங்கள்.24 ஆனி, 2007

simple CSS

வலைப்பதிவு வைத்திருப்பவர்கள் ஒரு முறையேனும் CSS கோப்புடன் அல்லது CSS நிரல்களுடன் போராடியிருப்பார்கள். நான் இணையத்தளங்களை வடிவமைக்கும் போது எனது அதிகப்படியான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்பவை இந்த நிரல்கள்தான். ஆனால் இதற்கு தீர்வு வந்தாற்போல எனக்கு simple CSS என்கின்ற மென்பொருள் கிடைத்திருக்கின்றது.இதனை நீங்கள் இலவசமாக தரவிறக்கி பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இது வின்டோஸ், லினக்ஸ் மற்றும் மக் இயங்குதளங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கிடைக்கின்றது. இருந்தபோதிலும் வின்டோஸ் விஸ்ராவில் இயங்குவதில் சிறிய சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றது.
இங்கே
சொடுக்கி தரவிறக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

21 ஆனி, 2007