தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் – 2012

பிறக்கின்ற இப்புதுவருடம் அனைவருக்கும் சிறப்பையும் ஏற்றத்தையும் தரவேண்டும் என இறைவனை வேண்டுவதோடு அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை