புதிய வடிவம் புதிய வசதிகள்

வேர்ட்பிரஸ் பதிப்பு 3.1 வெளிவந்ததில் இருந்து ஊரோடியின் வடிவமைப்பை புதிய வசதிகளை உள்ளடக்கி மாற்றுவதற்கு எண்ணயிருந்தேன். நீண்ட காலங்களின் பின்னர் இப்போதுதான் முடிந்திருக்கின்றது.

வேர்ட்பிரஸில் இருக்கும் “இடுகை வகைகள்” என்கின்ற வசதி இவ்வார்ப்புருவில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்மூலம் tumblr போன்ற பதிவு வகைகளை உருவாக்க முடிவதுடன் அவற்றை சிறிது வித்தியாசமாக வடிவமைப்பும் செய்ய முடிந்துள்ளது.

இதன் மூலம் எனக்கு பிடித்த புகைப்படங்கள் தொடுப்புக்கள் என்பவற்றையும் இலகுவாக இனவருங்காலங்களில் பதிய முடியும் என எண்ணுகின்றேன்.

இப்புதிய வடிவமைப்பு தொடர்பான உங்கள் கருத்தக்களை சொல்லுங்கள்..

குறிச்சொற்கள்:

1 பின்னூட்டம்

  1. பாலா சொல்லுகின்றார்: - reply

    நன்றாயுள்ளது