புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

குறிச்சொற்கள்: ,

18 பின்னூட்டங்கள்

 1. ✪சிந்தாநதி சொல்லுகின்றார்: - reply

  இனிய புத்தாண்டு, பொங்கல் நன்னாள் வாழ்த்துக்கள்..

 2. ✪சிந்தாநதி சொல்லுகின்றார்: - reply

  இனிய புத்தாண்டு, பொங்கல் நன்னாள் வாழ்த்துக்கள்..

 3. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  தங்களுக்கும் தங்கள் உற்றார்; உறவினருக்கும்,எங்கள் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
  அமைதி நிலவட்டும்.
  அன்புடன்
  யோகன் பாரிஸ்+ருத்ரா

 4. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  தங்களுக்கும் தங்கள் உற்றார்; உறவினருக்கும்,எங்கள் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
  அமைதி நிலவட்டும்.
  அன்புடன்
  யோகன் பாரிஸ்+ருத்ரா

 5. மலைநாடான் சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!

  உங்களக்கும் உங்கள் குடும்பத்தார்க்கும் எங்கள் கடும்பத்தின் சார்பில் இனிய புஅங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

 6. U.P.Tharsan சொல்லுகின்றார்: - reply

  தங்களுக்கும் 2007 ஓர் மகிழ்சிகரமான ஆண்டாக விடியயட்டும்.

 7. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  தங்களுக்கும் தங்கள் உற்றார்; உறவினருக்கும்,எங்கள் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
  அமைதி நிலவட்டும்.
  அன்புடன்
  யோகன் பாரிஸ்+ருத்ரா

 8. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!
  தங்களுக்கும் தங்கள் உற்றார்; உறவினருக்கும்,எங்கள் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!
  அமைதி நிலவட்டும்.
  அன்புடன்
  யோகன் பாரிஸ்+ருத்ரா

 9. மலைநாடான் சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ!

  உங்களக்கும் உங்கள் குடும்பத்தார்க்கும் எங்கள் கடும்பத்தின் சார்பில் இனிய புஅங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

 10. U.P.Tharsan சொல்லுகின்றார்: - reply

  தங்களுக்கும் 2007 ஓர் மகிழ்சிகரமான ஆண்டாக விடியயட்டும்.

 11. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தாநதி, யோகன் அண்ணா, மலைநாடான், தர்சன் வருகைக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றி.

  உங்களுக்கும் என் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

 12. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தாநதி, யோகன் அண்ணா, மலைநாடான், தர்சன் வருகைக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றி.

  உங்களுக்கும் என் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

 13. வெற்றி சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ,
  உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் என் இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். மலரும் 2007ம் ஆண்டு எம் தாயகத்தில் அமைதி நிலவி, எம்மினம் சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிக்கும் ஆண்டாக அமையட்டும்.

  பி.கு;- பகீ, ஆட்சேபனை இல்லையெனின், தயவு செய்து எனக்கு ஒரு தனிமடல் அனுப்ப முடியுமா?

  நன்றி.

 14. வெற்றி சொல்லுகின்றார்: - reply

  பகீ,
  உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் என் இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். மலரும் 2007ம் ஆண்டு எம் தாயகத்தில் அமைதி நிலவி, எம்மினம் சுதந்திரக் காற்றைச் சுவாசிக்கும் ஆண்டாக அமையட்டும்.

  பி.கு;- பகீ, ஆட்சேபனை இல்லையெனின், தயவு செய்து எனக்கு ஒரு தனிமடல் அனுப்ப முடியுமா?

  நன்றி.

 15. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வெற்றி வருகைக்கும் வாழ்த்துக்கும் நன்றி.

 16. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வெற்றி வருகைக்கும் வாழ்த்துக்கும் நன்றி.

 17. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வெற்றி உங்கள் மின்னஞ்சல் எதுவென் தெரியவில்லை. எனது மின்னஞ்சல்
  bagerathan at gmail dot com

 18. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வெற்றி உங்கள் மின்னஞ்சல் எதுவென் தெரியவில்லை. எனது மின்னஞ்சல்
  bagerathan at gmail dot com