யாழப்பாண நூல்நிலையம்

யாழ்நூல்நிலையத்தின் மேலும் இரண்டு தோற்றங்கள்.

எரிந்த நிலையில்

Photobucket - Video and Image Hosting

மீள கட்டப்படும்போது.

Photobucket - Video and Image Hosting

குறிச்சொற்கள்: ,

5 பின்னூட்டங்கள்

 1. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  அரசியலில் எப்படியிருந்தாலும்; அல்பிறட் துரையப்பா!!!! கலாரசனை மிக்கவர் என்பது இக் கட்டிட மைப்பில் தெரிகிறது.
  யோகன் பாரிஸ்

 2. யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) சொல்லுகின்றார்: - reply

  அரசியலில் எப்படியிருந்தாலும்; அல்பிறட் துரையப்பா!!!! கலாரசனை மிக்கவர் என்பது இக் கட்டிட மைப்பில் தெரிகிறது.
  யோகன் பாரிஸ்

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வருகைக்குக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி யோகன்.

 4. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வருகைக்குக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி யோகன்.

 5. tharsan சொல்லுகின்றார்: - reply

  நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் பொது (central college ) இந்த கட்டடத்துக்குள் சென்றால் நிறைய புறாக்கள் பிடிக்கலம் எண்டு நண்பர்களுடன் கதைத்தது இன்னமும் நாபகம் இருக்கிறது.