நிழற்படம்

இப்படி பாத்திருக்கிறீங்களோ???

நீங்கள் கனக்க ஓவியங்கள் பாத்திருப்பீங்கள், கனக்க பேர் ஓவியம் வரையிறதை பாத்திருப்பிங்கள். ஆனா இப்படி பாத்திருப்பியளோ??


4 வைகாசி, 2008

இதெல்லாம் கூட USB இல

USB இல வேலைசெய்யிற பல கணினி சார் பொருட்களை கண்டிருப்பிங்கள். இது எப்படி இருக்கு எண்டு பாருங்கோ. (நண்பர் ஒருவர் மின்னஞ்சலில் அனுப்பியது)


9 சித்திரை, 2008

கொடிகளும் விளக்கமும்.

நீங்க அடிக்கடி இந்த கொடிகளை பாத்திருப்பீங்க. ஆனா அதுக்கு இப்படியும் ஒரு விளக்கம் இருக்குது எண்டு தெரியுமோ??

29 பங்குனி, 2008