நிழற்படம்

அட…………..

இந்த வியக்க வைக்கும்படியாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் உங்களுக்கு சிலவேளைகளில் புகைப்படம் எடுக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடும். வந்து பாருங்கள்.

19 ஆனி, 2007

கண்களை நம்பாதீர்கள்

கீழே இருக்கின்ற இரண்டு படங்களையும் பாருங்கள். ஒன்று பயங்கரமான முகமாயும் மற்றையது சாதாரண முகமாகவும் தெரிகின்றது. சரி இப்போது ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து ஒரு 8 அடி பின்னால் சென்று திரும்பி பார்க்கவும் என்ன தெரிகின்றது.

அவை தங்களை இடம்மாற்றிக்கொண்டன. இது எவ்வாறு நிகழ்கின்றது என்று தெரிந்தவர்கள் பின்னூட்டமிடுங்கள்

16 சித்திரை, 2007

பெண்களும் வாகனங்களும்

பெண்கள் வாகனம் ஓடுறதை நீங்கள் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்கள் ஆனா கீழ இருக்கிற மாதிரி ஓடுற ஆக்களை பாத்திருப்பிங்களோ????

4 சித்திரை, 2007