நிழற்படம்

Picasa Web Albums : மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகள்

கூகிளின் Picasa Web Albums இப்போது பல முன்னேற்றகரமான வசதிகளோடு மேம்படுத்தப்பட்டு பாவனைக்கு வந்துள்ளது. இதன் முக்கிய மேம்பாடுகளை கீழே பார்ப்போம்.

இவ்வளவு காலமும் 250 Mb ஆக இருந்த இதன் கொள்ளளவு இப்போது 1Gb ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பொழுது உங்களால் பகிரப்பட்டுள்ள புகைப்படங்களுள் சிறந்த ஒரு தேடுகையை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இதன் தேடுபொறி மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கீழே ஒரு சிறிய தேடலை பாருங்கள்.

உங்களின் பதிவுகளில் பயன்படுத்தப்படும் புகைப்படங்களையும் இப்போது நீங்கள் Picasa Web Albums இன் உங்கள் கணக்கில் காணலாம். இந்த Album “B” என்ற புளொக்கரின் symbol இனால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

உங்கள் பகிரப்பட்ட புகைப்படங்களுக்கான பின்னூட்டங்களை உங்கள் மின்னஞ்சலிலேயே பெறும் வசதி.

இதனை விட மேலும் பல சிறிய சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப்பற்றியும் அறிந்து கொள்ள உங்கள் Web albums இற்கு சென்று பாருங்கள்.

12 பங்குனி, 2007

Microsoft குளிர்பானம்

நீங்கள் எல்லோரும் Pepsi, Fanta போன்ற பல்வேறு குளிர்பானங்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீரகள். குடித்து ரசித்தும் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால் Microsoft குளிர்பானம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள்.

Microsoft நிறுவனத்தின் conference center இன் Lobby இல் இந்த MS Soda இலவசமாக வழங்குவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. எப்போதாவது அங்கு செல்ல வாய்ப்புக்கிடைத்தால் ஒன்றை எடுத்து பருகி பாருங்கள்

8 பங்குனி, 2007

முத்தம்

நாங்கள் எல்லோருமே அனேகமாக முத்தமிடுவதை பார்த்தவர்கள் தான் (குறைந்தது ஆங்கில படங்ளிலாவது). அதனால் முத்தமிடும் போது உதடுகள் எவ்வாறு இயங்கும் என்று தெரியும். ஆனால் எலும்புகள்???

கீழே பாருங்கள்

2 பங்குனி, 2007