Posts Tagged "யுனிகோட்"

அப்பிள் கணினிக்கான பாமினி-யுனிகோட் விசைப்பலகை

சாதாரணமாக அப்பிள் கணினிகளில் தமிழில் உள்ளீடு செய்ய தமிழ்99 மற்றும் அஞ்சல் எழுத்துரு வடிவமைப்பு முறைகளே காணப்படும். நான் அவை இரண்டையுமே பயன்படுத்துவதில்லையாகையால் அப்பிள் கணினி வாங்கிய புதிதில் (2007இன் ஆரம்பத்தில்) எனக்கென பாமினி முறையில் யுனிக்கோட் உள்ளிடுவதற்கான விசைப்பலகை ஒன்றினை உருவாக்கி வைத்திருந்தேன். ஆனால் அது பல வழிகளில் ஒரு பூரணப்படுத்தப்படாததாகவே இருந்து வந்தது.

நீண்ட காலத்தின் பின்னர் இப்பொழுது அதனை மேம்படுத்தி அனைவரும் பயன்படுத்துமளவிற்கு பூரணப்படுத்தியுள்ளேன். நீங்களும் கீழுள்ள தொடுப்பில் சொடுக்கி தரவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ள முடியும்.

குறிப்பிடத்தக்க விடயங்கள்

ஸ்ரீ (S+R U+0BB8 U+0BCD U+0BB0) இற்கு பதிலாக சரியான ஶ்ரீ (SH+R U+0BB6 U+0BCD U+0BB0) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் இலக்கங்கள்
தமிழ் இலக்கங்கள் CABS உடன் சேர்த்து எண் விசைகளை சொடுக்கும்போது வருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சாதாரணமாக இலக்கங்களும் SHIFT உடன் நெடில் எழுத்துக்களும் உள்ளிடப்படுவது மாற்றமின்றி உள்ளது.) அதிக இலக்கங்கள் காரணமாக சைபர் ஆனது ஒன்றிற்கு முன்னும், சைபர் இடத்தில் பத்தும், கழித்தல் அடையாளம் வருமிடத்தில் நூறும், சமன் அடையாளம் வருமிடத்தில் ஆயிரமும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சைபர் – – CABS+`
ஒன்று – – CABS+1
இரண்டு – – CABS+2
மூன்று – – CABS+3
நான்கு – – CABS+4
ஐந்து – – CABS+5
ஆறு – – CABS+6
ஏழு – – CABS+7
எட்டு – – CABS+8
ஒன்பது – -CABS+9
பத்து – – CABS+0
நூறு – – CABS+-
ஆயிரம் – – CABS+=

தமிழ் குறியீடுகள்
தமிழிலுள்ள அனைத்து குறியீடுகளும் இன்னமும் சேர்க்கப்படவில்லையாயினும் – நாள், மாதம், வருடம், செலவு, வரவு, மேற்படி, ரூபாய், இலக்கக் குறியீடு மற்றும் நீளக் குறியீடு என்பன சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் CAPS உடன் Q இல் தொடங்கி உள்ளன.

௳ ௴ ௵ ௗ ௶ ௷ ௸ ௹ ௺

நிறுவுதல்

தரவிறக்கிக்கொண்ட ஸிப் கோப்புறையினுள் இருக்கும் இரண்டு கோப்புகளையும் ~/Library/Keyboard Layouts இனுள் பிரதிசெய்து சேர்த்துவிடுங்கள். இப்பொழுது System Preferences–>international இல் இவ்விசைப்பலகையை தேர்வுசெய்து கொள்ள முடியும். சிலவேளைகளில் உங்கள் கணினியை மீள இயக்க வேண்டி இருக்கும்.

மேம்படுத்தல்

கீழே பின்னூட்டத்தில் அமலன் கேட்டவாறு விசைப்பலகை இப்போது சுருக்க விசைகள் வேலை செய்யக்கூடியதாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இதனை முன்னரே நிறுவியிருந்தால் மீளவும் தரவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.

தரவிறக்கம்

கீழே சொடுக்கி விசைப்பலகையினை தரவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Bamini Keyboard Layout (2846 downloads)

பயனுள்ளதெனி்ன் பின்னூட்டத்தில் தெரிவியுங்கள்.

1 ஆடி, 2011

வேர்ட்பிரஸ், தரவுத்தளத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை

நான் ஊரோடிக்கு வேர்ட்பிரஸை மேம்படுத்தியபோது எழுத்துக்கள் பூச்சி பூச்சி போன்று மாறியமைக்கு ரவிசங்கர் இந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருப்பது செய்தாலும் சரியாக வேலை செய்யவில்லையா என்று கேட்டிருந்தார்.

ஆனால் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டிருப்பது ஒரு தற்காலிக தீர்வேயன்றி ஒரு பூரணமான தீர்வு முறையன்று. அத்தோடு அத்தீர்வு முறை பின்னைய நாட்களில் நிச்சயமாக பிரச்சனையை கொண்டுவரும். இது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்று என்னால் முடிந்தவரையில் விளக்க முயற்சிக்கின்றேன்.

நீங்கள் வேரட்பிரஸை நிறுவும் போது அதற்குரிய தரவுத்தளம் தொடர்பான தகவல்களை கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். இத்தகவல்களே config.php என்கின்ற கோப்பில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன.

இங்கு வேர்ட்பிரஸ் தனக்குரிய தரவுத்தளத்தை தானே உருவாக்காமல் எம்மை உருவாக்கி தருமாறு கேட்பதனால் நாமே அதனை உருவாக்க வேண்டி இருக்கின்றது. இங்குதான் முக்கியமான பிரச்சனை நேர்கிறது. அனேகமான வழங்கி வழங்குனர்கள் தரவுத்தள மேலாண்மைக்கு phpMyAdmin போன்ற சிறந்த மென்பொருள்களை வழங்கினாலும் தரவுத்தள உருவாக்கத்திற்கு அவ்வசதிகளை வழங்குவதில்லை.


இதனால் எம்மால் config.php இல் கீழே காட்டப்படுகின்ற MySQL charset, MySQL connection collation ஆகிய இரண்டு கட்டளைகள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்த முடிவதில்லை. இவை இரண்டும் தன்னிச்சையாகவே latin1_swedish_ci ஒருங்கு குறியில் அமைக்கப்பெற்று விடுகின்றன. சிறந்தொரு தரவுத்தள உருவாக்க மென்பொருள் இருக்குமிடத்து எம்மால் இவற்றை நிச்சயமாக கீழே காட்டப்பட்டது போல கவனத்தில் எடுக்க முடியும்.

நிறுவல் முடிந்த பின்னர் தரவுத்தளம் latin1_swedish_ci ஒருங்கு குறியிலும் வேர்ட்பிரஸின் config.php பொதுவாக கீழ்வருமாறும் அமைந்திருக்கும்.

இதனை மிக இலகுவாக கீழ்வருமாறு ஒரு வரைபடத்தில் காட்டலாம்.

இந்த வரைபடத்தை பார்க்கும்போதே என்ன பிரச்சனை நேர்கிறது என்பது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கிவிடும். (இதற்கு கீழ்வரும் பிரச்சனையை மிக இலகுவாக விளக்க முயற்சிக்கின்றேன்) இப்பொழுது நீங்கள் உள்ளிடுகின்ற தமிழ் எழுத்துக்கள் தரவுத்தளத்திற்கு செல்கின்றன. தரவுத்தளத்துடன் தொடர்புகொள்ளும் ஒருங்குகுறி என்னவென்பது குறிப்பிடப்படாததால் தரவுத்தளத்தில் அவ்வாறே சேமிக்கப்படுகின்றன. இப்பொழுது நீங்கள் வேரட்பிரஸை சிறிது மேம்படுத்துகிறீர்கள் (2.2—2.2.1). இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது பிரச்சனை. இந்தப்பிரச்சனை உங்கள் எழுத்துக்கள் பூச்சிகளாக தரவுத்தளத்தில் மாறாது ஆனால் உங்கள் வெளியீடு பூச்சிகளாக தெரிகிறது. இதற்கு தீர்வுதான் ரவிசங்கர் குறிப்பிட்ட முறை.

தரவுத்தளத்தின் ஒருங்குகுறி தொடர்பான தகவல்களை config.php இல் நீக்கிவிடல்.

சரி அப்படியானால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தது.

வேர்ட்பிரஸ் 2.5 இன் தரவுத்தளக்கட்டமைப்பு வேர்ட்பிரஸ் 2.2 இனை விட மிகவும் வேறுபட்டது. இதன்போது தரவுத்தளம் மாற்றமடைகிறது. பிறகென்ன அவ்வளவுதான் உங்கள் தகவல்கள் அனைத்தும் தரவுத்தளத்துக்குள் பூச்சிகளாக மாறிவிடும். நீங்கள் config.php ஐ என்னதான் மாற்றியும் பயனில்லை.

செய்யப்படுகின்ற Backup கள் கூட ஒருங்குகுறி மாற்றத்தால் பயனற்று போய்விடும். நீங்கள் backup.sql ஐ திறந்து பார்த்தால் எழுத்தக்கள் பூச்சிகளாக இருப்பதை பார்க்கலாம்.

இதனை இலகுவாக சொல்வதானால் யுனிகோட் ஒருங்குகுறியில் ஒரு text கோப்பை உருவாக்கி சேமிக்கும் போது ANSI ஒருங்குகுறியில் சேமித்து விட்டு, பின்னர் மீண்டும் தமிழை தேடுவது போன்றது. இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இல்லையாயின், ஒருமுறை செய்து பாருங்கள்.

வேறென்ன?? கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. தெரிஞ்சா பதில் சொல்லுறன். தெரியாட்டி ரவிசங்கர் வந்து சொல்லுவார்…

29 சித்திரை, 2008