Posts Tagged "flash"

Flash player 10 – புதிய வசதிகள்

மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் தனது சில்வர்லைற் இனை வெளியிட்ட சில மணி நேரத்தில் அடொபி நிறுவனம் பல புதிய வசதிகளை உள்ளடக்கிய தனது பிளாஸ் பிளேயரில் பதிப்பு 10.0 இனை வெளியிட்டுள்ளது. நீண்டகாலமாக பீற்றா பதிப்பில் இருந்த பிளாஸ் பிளேயரில் இம்முறை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் சிறந்த வசதிகளை அடொபி நிறுவனம் வரிசைப்படுத்தி உள்ளது.

3D effects

Create more intuitive, engaging interfaces using built-in support for 3D effects. Get started quickly without being a 3D master by designing in 2D and easily transforming and animating in 3D. Fast, extremely lightweight, and simple-to-use APIs, along with 3D tools in Adobe® Flash® CS4 Professional software, make motion that was previously accessible only to expert users via ActionScript® language or custom third-party libraries available to everyone.

Custom filters and effects

Create high-performance, real-time effects for cinematic experiences that quickly engage users. With new Adobe Pixel Bender™, the same technology behind many filters and effects in Adobe After Effects® software, these dynamic and interactive effects can be used both in production with After Effects CS4 and live with Flash Player 10. The Pixel Bender just-in- time (JIT) compiler can also be used to process other types of data, such as sound or mathematical functions, asynchronously in a separate thread.

Advanced text support

Take advantage of a new, flexible text layout engine that brings print-quality publishing to the web, building on more than 25 years of Adobe expertise in typography. Gain more control over text layout using an extensible library of ActionScript 3.0 text components to flow text and sophisticated typographic elements such as ligatures across multiple columns, around inline images, bidirectionally, vertically, or chained together. Create multilingual rich Internet applications (RIAs) using device fonts that can now be anti-aliased, rotated, and styled, or build your own unique text components.

Dynamic sound generation

Use enhanced sound APIs to dynamically generate audio and create new types of audio applications such as music mixers and sequencers, real-time audio for games, and even audio visualizers. Work with loaded MP3 audio at a lower level by extracting audio data and supplying it to the sound buffer. Process, filter, and mix audio in real time through the Pixel Bender JIT compiler to extend creative freedom beyond the visual experience.

Drawing API

Perform runtime drawing more easily with restyleable properties, 3D APIs, and a new way of drawing sophisticated shapes without having to code them line by line. Developers can tweak parts of curves, change styling, replace parts, and use custom filters and effects, delivering improved throughput, creative control, and greater productivity. Enhancements to the Drawing API add the z dimension, real perspective, textured meshes in 3D space, a retained graphics model, read/write rendering, and triangle drawing with UV coordinates, while adding memory and improving performance.

Hardware acceleration

Use the hardware processing power of the graphics card to paint SWF files into the browser and accelerate compositing calculations of bitmaps, filters, blend modes, and video overlays faster than would be performed in software.

Vector data type

Use the new typed array class for better performance, efficiency, and error checking of data.

Dynamic Streaming

Show exceptional video with streams that automatically adjust to changing network conditions. Leverage new quality-of-service metrics to provide a better streaming experience.

Speex audio codec

Take advantage of the new, high-fidelity and open source Speex voice codec, which offers a low-latency alternative for voice encoding. Flash Player also supports ADPCM, HE-AAC, MP3, and Nellymoser audio.

File upload and download APIs

Bring users into the experience by letting them load and save files from your web application. New file reference runtime access allows local processing of data without roundtripping to the server.

16 ஐப்பசி, 2008

Sandy : Flash இல் முப்பரிமாணம் – இலகுவாயும் இலவசமாயும்

நீங்கள் ஒரு Adobe Flash பாவனையாளராக இருந்தால் அல்லது அது பற்றிய ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால் உங்களுக்குதான் இந்த பதிவு.

Flash மென்பொருளில் இலகுவான அசையும் படங்கள் உருவாக்குவதில் இருந்து மிகவும் சிக்கல் நிறைந்த இணைய மென்பொருள்கள் வரை உருவாக்க முடியும். அது மட்டுமல்லாமல் AIR வெளிவந்த பிறகு பல இயங்குதளத்தில் இயங்கக்கூடிய மென்பொருள்களையும் உருவாக்க முடிகிறது. ஆனால் முப்பரிமாண வடிவங்களை உருவாக்குவதற்கும், எமக்கு ஏற்ற வகையில் அசைய வைப்பதற்கும் வேறு மென்பொருள்களையே நாடவேண்டிய தேவை இருந்து வந்தது.

இதற்கு தீர்வாக வந்துள்ளதுதான் Sandy 3D Engine. இது ActionScript மொழியினை கொண்டு உருவாக்கப்ட்டுள்ள ஒரு கட்டமைப்பு ஆகும்.

sandy logo

இந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி இலகுவாக எங்களால் முப்பரிமாண தோற்றங்களை உருவாக்கி கொள்ள முடியவதோடு எமக்கு தேவையான வகையில் அவற்றை அழகுபடுத்தி, அசைவுகளை உருவாக்கி கொள்ள முடியும்.

sandy example

இவர்களது இணையத்தளத்தில் இதனை பயன்படுத்துவதற்குரிய பல்வேறு உதவிக்குறிப்புகளை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அத்தோடு அதன் மொழி உதவிக்குறிப்பை (documentation) தரவிறக்கிப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும்.

8 ஆவணி, 2008

Flash Tool tip ஐ எப்பிடி பாவிக்கிறது??

நான் உருவாக்கின Flash Tooltip component ஒண்டை சில நாட்களுக்கு முன் தரவிறக்க தந்திருந்தனான். ஆனா சிலவேளைகளில அதை என்னெண்டு பாவிக்கிறது எண்டு உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தா அதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு. இது மிகவும் தொடக்க நிலை பயனாளர்களுக்கானது.

முதலில நீங்கள் இன்னமும் அதை தரவிறக்காமல் இருந்தால் போய் தரவிறக்கி உங்கட கணினியில நிறுவிக்கொள்ளுங்கோ. உங்களிட்ட கட்டாயம் Adobe Extension manager இருக்க வேணும். நிறுவினா கீழ இருக்கிற மாதிரி Extension manager இல காட்டும்.

சரி இனி உங்கட பிளாஸ் மென்பொருளை திறந்து அதில Component panel ஐ திறந்து பாருங்கோ. அதில கீழ காட்டியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும்.

இனி இதை எப்பிடி பயன்படுத்திறது எண்டு பாப்பம்.

ஒரு Button ஒன்றை முதலில உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு பெயர் வையுங்கோ. கீழ நான் அதுக்கு home_but எண்டு பெயர் வைச்சிருக்கிறன்.


அடுத்ததா Tooltip component ஐ இழுத்து வந்து அந்த button க்கு மேல விடுங்கோ. பிறகு parameters இக்கு வந்தா இப்படி இருக்கும்.

இதில Content எண்ட field இல உங்களுக்கு விரும்பினதை தட்டச்சுங்கோ. நான் Go to home எண்டு அடிச்சிருக்கிறன்.

பிறகென்ன publish பண்ணி பாருங்கோ. உங்கட சுட்டியை அந்த button க்கு மேல கொண்டு போக அந்த tool tip தெரியும். அவ்வளவுதான்.


மற்ற field களையும் மாத்தி என்ன நடக்குது எண்டு பாருங்கோ.

3 பங்குனி, 2008