இவ்வருடத்தின் சிறந்த 20 தயாரிப்புகள்

PC World இந்த வருடத்தின் 20 சிறந்த தயாரிப்புகளை வரிசைப்படுத்தியிருக்கின்றது. இவ்வருடம் முடிவடைய நீண்ட காலம் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இவையே சிறந்தவை என்கிறது pc world.

#1 Google Apps Premier Edition (Web applications)

#2 Intel Core 2 Duo (desktop CPU)

#3 Nintendo Wii (game console)

#4 Verizon FiOS (Internet service)

#5 RIM Blackberry 8800 (smart phone)

#6 Parallels Desktop (virtualization software)

#7 Pioneer Elite 1080p PRO-FHD1 (plasma HDTV)

#8 Infrant Technologies ReadyNAS NV (network-attached storage device)

#9 Apple Mac OS X 10.4 “Tiger” (operating system)

#10 Adobe Premiere Elements 3 (video editing software)

#11 Apple TV (media-streaming device)

#12 Samsung Syncmaster 244T (wide-screen monitor)

#13 BillP Studios WinPatrol (system utility)

#14 HP dv9000t (power notebook)

#15 McAfee SiteAdvisor (security software)

#16 Ubuntu 7.04 (operating system)

#17 Pandora.com (digital music site)

#18 Microsoft Xbox 360 Elite (game console)

#19 Paint.net (image editing software)

#20 Hitachi Deskstar 7K1000 (hard drive)

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை