நிழற்படம்

உலகின் மிகப்பெரிய வண்டு

உலகிலேயே மிகப்பெரிய வண்டு Goliathus cacicus எனப்படும் வண்டினம்தான். இது ஐவரி கோஸ்ரை (Ivory coast) இனை தாயகமாக கொண்டது. இதில் ஆண் வண்டுகள் 5 தொடக்கம் 10 சென்ரிமீற்றர் வரை நீளமானவை. பெண்வண்டுகள் பொதுவாக 7 சென்ரி மீற்றர் அளவிலானவை.


இப்படங்களில் உள்ளவை பெண் வண்டுகள்.

21 மாசி, 2007

அதிசய புகைப்படம்

முள்ளம் பன்றியின் முட்கள் எவ்வளவு தூரம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதனை இந்த புகைப்படங்களில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். இப்பொழுதுதான் ஒரு முள்ளம் பன்றியுடன் சண்டை செய்து விட்டு வந்திருக்கும் இந்த நாயின் புகைப்படங்களை பாருங்கள்.
21 மாசி, 2007

யுத்தம் வேண்டாம்

உலகின் சிறந்த யுத்தத்திற்கெதிரான சுவரொட்டிகளை கீழே பாருங்கள். ( இது அமெரிக்காவில் வெளியிடப்பட்ட சுவரொட்டிகள்)


15 மாசி, 2007