கூகிள்

கூகிள் நிறுவனம் மற்றும் அவர்களின்இணைய மென்பொருள்ள் தொடர்பான அறிமுகங்கள் மற்றும் செய்திகள்

உங்களுக்கு பிடித்த குரோம் இணைய உலாவி மெட்ரோ வடிவமைப்பில்..

தரவிறக்க

https://chrome.google.com/webstore/detail/lincjlelmbjdjchibigfedhoekfkjkad

3 வைகாசி, 2012

கூகிள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பான்

கூகிள் நிறுவனத்தின் இலவச சேவைகளில் மிகவும் பயனுள்ளதான ஒரு சேவை மொழிபெயர்ப்பு சேவை ஆகும். வேறு மொழிகளில் உள்ள பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் மாற்றி பயன்படுத்த நான் அடிக்கடி இச்சேவையை பயன்படுத்துவதுண்டு. இன்று கூகிள் மேலதிகமான ஐந்து மொழிகளை அங்கு இணைத்துள்ளது. இவற்றுள் தமிழும் ஒன்று. இனிமேல் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என்று சொல்லாமல் எந்ந ஒரு மொழியில் இருக்கும் இணையத்தளத்தையும் தமிழில் வாசித்து மகிழ முடியும். மேலதிக தகவல்களுக்கு இங்கே செல்லுங்கள்.

22 ஆனி, 2011

கூகிள் மொழிபெயர்ப்பானில் மேலும் ஏழு மொழிகள்

இணையத்தில் மொழி மாற்றுவதற்கு மிகவும் இலகுவானதும் இலவசமானதுமான சேவை கூகிள் நிறுவனத்தின் மொழிபெயர்ப்பான் சேவையாகும். இச்சேவையில் இப்போது மேலும் ஏழு மொழிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

1. Albanian (9-13 மில்லியன் மக்கள்)
2. Estonian (1.1 மில்லியன் மக்கள்)
3. Galician (3-4 மில்லியன் மக்கள்)
4. Hungarian (15 மில்லியன் மக்கள்)
5. Maltese (400,000 மக்கள்)
6. Thai (60-65 மில்லியன் மக்கள்)
7. Turkish (63 மில்லியன் மக்கள்)

4 மாசி, 2009